Aj keď sa to týka nespočetného množstva vecí, skúsme si uviesť aspoň pár príkladov.

Šetrite bez kompromisov

Začnime hospodárením, respektíve akousi optimalizáciou nákladov. Tí, ktorí v podnikaní začínajú a ich podnikateľská činnosť si (aspoň v začiatkoch) nevyžaduje, aby mali reálne priestory, v ktorých by fungovali, môžu využiť službu virtuálnej kancelárie. Za minimálnu čiastku získajú sídlo pre firmu a nemusia si robiť starosti so zháňaním drahých reálnych priestorov, či s používaním adresy trvalého pobytu ako sídla spoločnosti.

O efektívnom využívaní dostupných prostriedkov sa hovorí vo väčšej miere kvôli cenovej kríze na trhu s energiami. Obzvlášť vyššie náklady na elektrickú energiu robia mnohým firmám vrásky. Čo takto si aspoň časť potrebnej elektriny vyrábať svojpomocne? S fotovoltikou žiadny problém. Nie je to úplne malá investícia, ale jej návratnosť je rýchla.

Ešte tu máme jeden príklad pre znižovanie nákladov bez toho, aby to malo negatívny dopad na chod firmy. Týka sa to firiem s vozovým parkom, ktorý pozostáva (aj) z dieselových automobilov, ktoré už majú filter pevných častíc. Takéto automobily si ho dokážu do istej miery samé regenerovať, ale keď sa úplne zanesie, napríklad kvôli častému ignorovaniu potreby regenerácie, oveľa lacnejšie ako ho vymeniť, je nechať filter pevných častíc vyčistiť. Ideálne certifikovaným prístrojom.

Aby práca išla ako po masle

Poďme ešte k dvom príkladom, ktoré sa priamo netýkajú ekonomických záležitostí, ale celkom určite zvyšujú v určitých smeroch efektívnosť fungovania firmy. Prvým je využívanie elektrických pomôcok všade, kde to pôjde. Napríklad elektrické skrutkovače dokážu množstvo činností podstatne urýchliť.

V skladoch, či rôznych firmách, kde sa denne využívajú vysokozdvižné vozíky, môžu byť zase náramne praktické rôzne prídavné zariadenia práve pre vozíky. Tie nahrádzajú, či rozširujú funkčnosť štandardných nosných vidlíc a manipulácia s neštandardným tovarom je tak často rýchlejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Prípadne dokážu dať vysokozdvižným vozíkom úplne nové možnosti využitia.

Facebook Comments