Rovnako ako bez zákazníkov ani bez zamestnancov by predsa fungovanie firmy nemohlo napredovať.


Dôležité sú aj najmenšie detaily

Ak by sme odbočili k online marketingu, mohli by sme povedať, že budovanie spokojnosti zamestnancov je ako tvorba spätných odkazov a SEO všeobecne. Výsledky sa síce nedostavia zo dňa na deň, ale môžu byť naozaj dlhodobé.

Nie všetko je pritom len o výške platu. V prvom rade musí byť vyriešené základné fungovanie firmy, ktoré  by nemalo zamestnancom spôsobovať problémy pri výkone svojej práce. Aj zdanlivá drobnosť, napríklad neustály nedostatok náhradných tonerov HP, dokáže skomplikovať aj tie najjednoduchšie pracovné činnosti.

Naopak aj drobnosti dokážu často výrazne spríjemniť každodennú náplň práce. Skúste sa napríklad opýtať zamestnancov, ktorí trávia väčšinu svojho pracovného času vo svojich služobných vozidlách, či by neocenili účinné deflektory na auto. Je to drobnosť, ale komfort jazdy dokáže táto drobnosť zvýšiť výrazne.


Od benefitov po skvelý kolektív

Okrem výšky platu často zaujímajú zamestnancov aj pracovné benefity. Tie totižto dokážu priniesť zamestnancom pridanú hodnotu mimo platu. Touto pridanou hodnotou nemusia byť len záležitosti priamo ovplyvňujúce každodennú prácu, napríklad flexibilný pracovný čas. Môže ňou byť napríklad aj nejaká forma vzdelávania sa, či osvojovanie si nových znalostí.

Ak napríklad firma na svoje náklady ponúka zamestnancom kurzy angličtiny, dáva svojim zamestnancom „niečo viac“ v podobe lekcií cudzieho jazyka, ktoré využijú v rôznych aspektoch života. A aj v práci. Firma si tak „vychováva zamestnancov, ktorí zvládnu aj prípadné rozširovanie na zahraničné trhy. A to rozhodne nie je na škodu.

Pre spokojnosť zamestnancov je dôležitý aj dobrý kolektív. A to aj naprieč rôznymi pozíciami vo firme. Utužiť vzťahy medzi zamestnancami navzájom (ale aj medzi zamestnancami a vedením firmy) dokáže pravidelný teambuilding. Stačí „len“ dobrá lokalita, dobré ubytovanie, napríklad ubytovanie v Púchove a dobrý mix aktivít, ktorým sa môžu zamestnanci počas teambuildingu venovať.

Facebook Comments