Prečo mužov láka sex s prostitútkou a ako to vlastne funguje? Čítajte ďalej a dozviete sa viac…

Hneď na začiatku treba povedať, že podľa výskumov v priemere tridsať percent mužov z celého sveta využíva služby prostitútok. Toto percento klesá alebo stúpa v závislosti od kultúrnych, etických, ale aj náboženských hodnôt každej krajiny. Na prítomnosť prostitúcie má veľký vplyv aj jej legalizácia. Existujú krajiny, kde je najstaršie remeslo legálne alebo regulované ako napríklad Mexico, Venezuela, Columbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Čile, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Grécko či Turecko. Naopak, v niektorých krajinách je prostitúcia oficiálne úplne zakázaná a tresty hrozia „kupujúcemu“ aj „predávajúcemu.“ Takúto prohibíciu majú nastavenú Chorváti, Rumuni a Litovci. Na Slovensku zákon prostitúciu síce nezakazuje, ale ani nepovoľuje. Jednoducho povedané, prostitúcia je u nás takmer ignorovaným javom. V našich podmienkach nie je prostitúcia považovaná ani za prácu, ani za trestnú činnosť.

Z ulice až po luxusný eskort
Remeslo poskytovania sexuálnych služieb nepozná žiadne hranice. Medzi prostitútkami nájdete širokú vzorku dievčat a žien z rôznych sociálnych vrstiev. Tomu zväčša zodpovedá aj miesto výkonu práce, a samozrejme, aj cena sexuálnych služieb. Sex za peniaze sa dá na Slovensku obstarať priamo na ulici, vo verejných domoch, nevestincoch alebo prostredníctvom eskortných služieb. Ulice sú zväčša rajónom žien zo sociálne slabších vrstiev, prevažne v stredných rokoch. V Bratislave je niekoľko vychýrených ulíc a miest, kde na ne môžete natrafiť. Verejné domy či erotické kluby zažívali svoju slávu najmä v 90-tych rokoch minulého storočia, no stále o ne nie je núdza. Ak hľadáte luxusnejšiu spoločníčku na sex, stačí si otvoriť internet. Nájdete tam mnoho stránok, ktoré ponúkajú eskortné služby žien – profesionálok aj amatérok. Stačí si len vybrať podľa svojich preferencií a chuti.

Prečo mužov láka sex s prostitútkou?
Podľa spomínaného výskumu, najčastejším dôvodom, prečo muži využili služby prostitútky, bolo uspokojenie okamžitej sexuálnej túžby. Tento dôvod označilo až štyridsaťjeden percent respondentov. Mnohokrát ide o mužov, ktorí sú zadaní alebo ženatí. Jedna štvrtina tejto skupiny potvrdila, že išlo len o ich prvý sexuálny zážitok. Dvadsať percent mužov uviedlo, že si chceli vybrať ženy s určitými fyzickými či rasovými charakteristikami alebo im išlo o sexuálnu podriadenosť žien. Rovnaké percento mužov chodilo k prostitútkam kvôli nespokojnosti so svojím vzťahom a ďalších pätnásť percent im dávalo prednosť pre absenciu emocionálneho spojenia alebo záväzkov. Existujú muži, ktorí považujú skutočné vzťahy za príliš riskantné z rôznych dôvodov, vrátane strachu zo skutočnej intimity. U týchto jedincov sú časté návštevy tej istej prostitútky a predstavy o skutočnom vzťahu so ženou. Jedným z aspektov tohto fantastického vzťahu je, že prostitútka, na rozdiel od skutočnej priateľky alebo manželky, nepožaduje na oplátku nič emocionálne. Prostitútka istým spôsobom „upokojuje psychiku“ tohto muža. Len tri percentá respondentov v prieskume uviedlo, že boli s prostitútkami kvôli svojej sexuálnej závislosti alebo jednoducho preto, že boli opití.

PRE NESKÚSENÝCH ALEBO ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Zvládnite žargón: Hoci by ste to možno nepovedali, aj pri prostitúcii, rovnako, ako napríklad pri obchodnom rokovaní, zväčša záleží na slovách. Nič nepokazíte, ak budete používať výrazy, ktorými ukážete rešpekt. Samotný výraz „prostitúcia“ má historicky hanlivé a moralistické konotácie, preto ju radšej pomenujte „sexuálnou prácou“. Rovnako označenie „sexuálna pracovníčka“ stavia poskytovanie sexuálnych služieb na inú úroveň a uznáva, že práca v sex-biznise je jednoducho práca. Dôležité je porozumieť službám, ktoré kupujete. Zväčša sú zákazníkom účtované poplatky podľa času, a nie za konkrétnu službu pri nákupe sexu. Takže „rýchlovka“ znamená približne desať až dvadsať minút. Ak požiadate o „krátky čas“, bude vám účtovaných približne 30 minút času sexuálneho pracovníka. Zaplaťte za „celú noc“ a môžete si užívať služby až do nasledujúceho rána. Naopak, dohoda „full house“ kladie dôraz na typ služby, nie na čas jej poskytovania. Tento výraz v sebe zahŕňa všetky ponúkané sexuálne služby, vrátane penetračného sexu, za podmienky súhlasu oboch strán.

Rekapitulácia dohody: Pred začiatkom sexuálnej služby sa uistite, na čom ste sa vy a sexuálna pracovníčka dohodli – aký druh sexu vám bude poskytnutý, za aký čas a cenu. Ujasnite si aj vzájomné očakávania. Napríklad, či bude služba zahŕňať bozkávanie, nahotu, dotyky, hranie rolí a podobne. V záujme bezpečnosti dajte pracovníčke čas, aby oznámila miesto konania svojmu priateľovi alebo priateľke. Nech sa s ňou premiestnite kdekoľvek, pamätajte, že miesta by mali byť bezpečné a súkromné. Ako prejav úcty vysaďte sexuálnu pracovníčku po schôdzke na dohodnutom mieste.

Ukážte rešpekt a dodržiavajte pravidlá: To, že sa niekto živí najstarším remeslom a vy za sex platíte, ešte neznamená, že môžete robiť čokoľvek. Rešpektujte zaužívané pravidlá, ktoré sa od klienta očakávajú. Najzákladnejším pravidlom je nebyť nikdy násilný. Zaplaťte vopred – predtým, ako začnete mať sex. Zvyčajne sa platí peniazmi a v hotovosti. Do úvahy neprichádzajú darčeky alebo alkohol. Nenahrádzajú platbu za sex. Nenúťte sexuálnu pracovníčku dožadovať sa platby za poskytnuté služby a pri odovzdávaní peňazí buďte diskrétni. Pravidlom, ktoré obe strany mnohokrát porušujú, je ochrana. Obe strany by mali dbať na svoju bezpečnosť  Ako klient by ste mali vždy počítať s použitím kondómu pri penetračnom ale aj orálnom sexe. Vyhnite sa tomu, aby ste ponúkali sexuálnym pracovníčkam viac peňazí za sex bez kondómu, a to z viacerých dôvodov. Žiadosť o sex bez kondómu je dôkazom toho, že nielenže ju nerešpektuje, ale vystavujete vás oboch riziku nakazenia sa HIV alebo inými sexuálne prenosnými chorobami a infekciami. Pamätajte, že sexuálne pracovníčky majú vždy právo povedať nie. Ak nedodržiavate predtým dohodnuté podmienky a bez súhlasu posúvate limity, pracovníčka môže poskytovanie služieb kedykoľvek ukončiť. Nikdy nenabádajte ani nenúťte sexuálnu pracovníčku do niečoho, čo jej je nepríjemné – mohlo by to znamenať obvinenie z napadnutia alebo dokonca znásilnenia. Poskytovanie sexuálnych služieb považujte za prácu. Ako každá iná forma práce, je to obstaranie služby za úhradu. Po jej poskytnutí je koniec. Nepredpokladajte, že sexuálne pracovníčky vás budú vídať vo svojom voľnom čase. A čo je najdôležitejšie, nesnažte sa zachrániť sexuálnu pracovníčku. Nie ste Richard Gere a ona Julia Roberts.

Mohlo by vás zaujať:

Zlatá éra „bordelov“: Sexbiznis nakopol americkú ekonomiku
Sexturizmus: Kde si môžete skvele užiť, čo telo ráči?
Mestá hriechu

Facebook Comments