Konkrétny cieľ sa nachádza na severovýchode krajiny v dedine Dunave (Sokol Tower, Sokol Grad). Dubrovník sa zmocnil pevnosti začiatkom roku 1420, ale už v decembri toho istého roku ju musel opustiť. O ďalšie tri roky bola opäť pod nadvládou Dubrovníka, ktorá trvala dva a pol storočia. V minulosti sídlo slúžilo ako vojenská pevnosť v ktorej ostávala asi 15-20 členná posádka pod velením šľachtica v úlohe kapitána / kastelána. V prípade konfliktu alebo inej núdze slúžila aj ako úkryt miestneho obyvateľstva, sklad vína a obilia. V roku 1449 vyšlo nariadenie, že kastelán musí mať menej ako 25 rokov a počas svojho mandátu nesmie nikdy opustiť pevnosť. Ako držiteľ kľúčov musí osobne zamykať a odomykať hlavnú bránu. Rovnako tak do pevnosti v čase mieru nesmie vpustiť nikoho cudzieho ani miestneho.

Foto: reprofoto YouTube / Mint Media

Stavebné práce pokračovali aj v 16. a 17. storočí. Popri opravách a vylepšeniach sa vykonali aj pomerne rozsiahle práce najmä na nepravidelnom oválnom pôdoryse, ktorý kopíruje morfológiu skalnej vyvýšeniny. Aj túto pevnosť neskôr dostihli zlé časy. Po miestnom zemetrasení v roku 1672 ostala opustená a upadla do zabudnutia. Postupom času jej kamene z múrov využívali miestni obyvatelia ako zdroj stavebného materiálu na okolité domy a cintorín. Rozhodujúca záchrana prišla až v podobe Spoločnosti priateľov dubrovníckych starožitností, ktorá sa rozhodla túto neutešenú situáciu zmeniť. Koncom 50. rokov 20. storočia bola pevnosť očistená od sutín a vegetácie a vykonali sa naliehavé opravy. K ďalšiemu významnému zveľadeniu miesta došlo v roku 1962.

Info pre turistov: Hrad po dlhej oprave sprístupnili verejnosti v roku 2013. V jeho vnútorných priestoroch sa nachádza popri zariadených miestnostiach aj archeologická zbierka. Aktuálne majú pre zvedavých návštevníkov otvorené každý deň od 8:00 – 20:00 hod. K tomu občerstvenie, verejné toalety, bezplatné parkovisko, audio sprievodca a solídne ​vstupné (dospelý cca 9 €, deti cca 4 €). Pri čarovnom výhľade na okolie, a vedomí, že ste prispeli na ďalšiu obnovu pevnosti na peniaze rýchlo zabudnete.

Mohli by ste ešte navštíviť:

Historický skvost v zátoke
Hrady a zámky Európy: Klis
Mesto s príjemnou príchuťou mora

Facebook Comments