Do Senegalu chodí niekoľkokrát do roka a navštevuje aj Guineu či Gambiu. Okrem diplomacie je aj vášnivým zberateľom rôznych historických predmetov. Vlastní kúsok zo šiat Marilyn Monroe, objekt z Titanicu či niekoľko veteránov. V rámci svojho podnikania myslí aj na filantropiu a organizuje charitatívne zbierky.

Ing. Štefan Comorek: je Vicekonzulom Senegalskej republiky a členom predstavenstva Arabsko-slovenskej obchodnej komory. Je tiež majiteľom technického medicínskeho a znaleckého ústavu.

Ste vicekonzulom v rámci Konzulátu Senegalskej  republiky už niekoľko rokov. Kde sa zrodila vaša láska k tejto krajine?
Vzťah k Senegalu sa zrodil pri osobnom spoznaní krajiny a mentality ľudí. Napriek tomu, že ľudia žijúci v západnej Afrike sú chudobní, určite žijú plnohodnotnejším životom ako my v tomto uponáhľanom svete.

Ako sa úspešný podnikateľ dostal k diplomatickým službám?
Oficiálne nepracujem v diplomacii, moja práca je založená na dobrovoľnosti, preto mám funkciu honorárneho vicekonzula. Pôsobím aj v oblasti znalectva a v rámci pracovných záležitostí ma raz oslovil majiteľ jednej senegalskej bane na ťažbu fosfátov, ktorý kupoval použitú flotačnú linku, pri ktorej potreboval určiť reálnu cenu. Na základe môjho znaleckého posudku som mu ušetril dosť vysokú finančnú čiastku. Následne ma pozval na návštevu do Senegalu a týmto začali moje obchodné aktivity v Senegale.

Čo presne obnáša práca vicekonzula a na aké náležitosti slúži občanom konzulát?
Konzulát slúži občanom Senegalu, ktorí sa dostanú na území SR do rôznych problémov. Tiež ide o pomoc pri zdravotných problémoch a pri jednaniach s orgánmi činnými v trestnom konaní, kde zabezpečujeme právnu pomoc.

S akými požiadavkami sa stretávate najčastejšie?
Najčastejšie sa na konzuláte stretávame s požiadavkami ohľadom vstupu a víz do Senegalu. Prípadne kontaktmi na obchodné stretnutia z oboch strán Slovenska a Senegalu.

Honorárni konzuli zastupujú štát v mieste svojho pôsobenia a na rozdiel od riadnych konzulárnych úradov tak činia bez nároku na plat. Je táto práca rentabilná?
Táto práca nie je honorovaná, takže musím plánovať nejaký profit. Nerobím to len z finančného hľadiska. Touto prácou získavam obchodné skúsenosti a kontakty.

Ako sa človek môže stať honorárnym konzulom?
Musí mať dobré vzťahy s krajinou, ktorú chce zastupovať a musí pre túto krajinu aj vykonávať práce, ktoré sú v záujme ďalšieho rozvoja. Cesta k mojej funkcii nebola ľahká a musel som najskôr dokazovať svoj úprimný úmysel zastupovať záujmy Senegalu.

Foto: archív Štefana Comorka

Čím je Senegal pre Slovensko zaujímavou krajinou z pohľadu podnikania?
Zaujímavá je najmä oblasť cestovného ruchu, vývozu technológií zo Slovenska a dovozu rôznych poľnohospodárskych produktov, rýb, zeleniny a ovocia na územie Slovenska. Keďže väčšina zeleniny, ktorá prichádza na európsky trh, je vypestovaná v Senegale, je predávaná rôznymi firmami. Napríklad zo Španielska máme rozpracovaný plán dovážania týchto poľnohospodárskych produktov priamo na východoeurópsky trh.

Ako hodnotíte obchodovanie so Senegalom?
Panuje všeobecná obava obchodovať s Afrikou a africkými krajinami, keďže ľudia vnímajú Afriku ako jeden celok. V Afrike sú štáty, ktoré sa svojou štruktúrou približujú európskemu vnímaniu obchodu, ale existujú aj štáty ktoré sú menej rozvinuté. Africké štáty sú zaradené do medzinárodného ratingu, ktorý vlastne určuje vyspelosť celkovej ekonomiky a právneho systému. Parametre určuje Európska únia. Senegal je v tomto ratingu najvyššie hodnotený.

Vo vašej kariére ste sa venovali aj politike. V minulosti ste kandidovali na primátora i poslanca mesta Žilina. Nezvažujete svoju kandidatúru aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách?
Nie, vzhľadom na to, že som mal negatívne skúsenosti a ovplyvňovalo to aj môj súkromný život.

Máte do budúcnosti nejaké politické ambície?
Nikdy nehovor nikdy.

Ste rodený Žilinčan, ako vnímate súčasnú lokálnu politiku?
Nielen lokálnu, ale aj celkovú politiku vnímam ako dlhodobo nekoncepčnú. Vždy pri výmene vlády alebo mestských úradníkoch sa nepokračuje v rozpracovaných projektoch.

Máte za sebou bohatú manažérsku a podnikateľskú kariéru. V začiatkoch ste podnikali v stavebníctve, neskôr ste pracovali v USA i v Rakúsku. Po roku 2001 ste pôsobili aj ako riaditeľ pre rozvoj a stratégiu vo Výskumnom ústave energetickom v Bratislave. V akej sfére podnikáte dnes?
Môžem povedať, že každá pozícia mi niečo dala a niečo nové ma naučila. Dnes podnikám v oblasti spracovania projektov na likvidáciu komunálneho odpadu v republike Guinea, Gambia a Senegal a v rôznych iných projektoch, ktoré sú financované svetovou bankou.

Pracovali ste aj na rozvojových projektoch v Afrike?
Bol som oslovený ohľadom projektov určených pre štátnu správu. Projekty boli financované svetovou bankou, napriek tomu mnou oslovené stavebné firmy neprejavili záujem o účasť. Môžem povedať, že išlo o niekoľko 10-miliónových investícií ako je napríklad Univerzita Dakar. Zákazku nakoniec realizovala turecká firma, ktorá má v tejto krajine rozsiahle aktivity. Môžem povedať, že v rámci dobrých vzťahov s Českou republikou som pracoval aj na investičných zámeroch ohľadom rozšírenia železničnej siete Senegal – Gambia. Česká republika má v spolupráci so Senegalomň dlhodobé skúsenosti. Úspešne ukončila projekt letiska v Dakare v celkovej hodnote 150 miliónov eur.

Foto: archív Štefana Comorka

Venujete sa aj charitatívnej činnosti?
Som toho názoru, že treba pomáhať tým, ktorí si nemôžu dovoliť postarať sa sami o seba. Naša nadácia Happy Afrika prispieva na štúdium študentom v Gambii. V spolupráci s fondami Európskej únie, určenými pre Afriku, organizuje rôzne kurzy a školenia, ako mládeže, tak aj štátnych úradníkov. Prioritou afrických štátov je, aby boli porovnateľní s infraštruktúrou a pracovnými schopnosťami ostatného sveta. Väčšina populácie afrických štátov sú mladí ľudia, ktorí sa potrebujú uplatniť na pracovnom trhu. V rámci Slovenska posudzujem pomoc podľa konkrétnej situácie. Napríklad do žilinskej nemocnice som dodal viac ako 20 polohovateľných postelí.

Čomu sa venujete, keď práve nepracujete? Aké máte koníčky?
Často cestujem, pokiaľ mi to čas dovoľuje, čítam odbornú literatúru.

Ľudia vás poznajú ako podnikateľa a honorárneho konzula. Okrem toho ste však aj otcom rodiny, máte dve deti Dá sa v dnešnej dobe skĺbiť manažérska kariéra s rodinným životom? Ako to zvládate?
Prvá dcéra žije od malička v Spojených štátoch, momentálne dostáva grant od japonskej vlády a ide vyučovať anglický jazyk štátnych úradníkov. Druhá dcéra končí štúdium na gymnáziu a bude pokračovať v šľapajach môjho otca, ktorý bol známym lekárom v Žiline. Veľkou oporou je mi manželka, ktorá zabezpečuje celý chod rodiny.

Ste vášnivým zberateľom. Dostalo sa k nám, že vlastníte aj fragment z potopeného parníka Titanic. Viete nám prezradiť, o aký kúsok ide?
Ide o kus uhlia, ktoré som vydražil.

Máte vo svojej zbierke ďalšie vzácnosti?
Áno, mám veľa historických predmetov, napríklad kúsok zo šiat Marilyn Monroe a rôzne historické predmety súvisiace s 20. rokmi 20. storočia.

Ktorý zberateľský kúsok je vám srdcu najbližší?
Chevrolet z roku 1928.

Je vaša zbierka prístupná aj verejnosti? Môžu ju ľudia niekde obdivovať?
Samozrejme, môžu obdivovať moju zbierku v kaviarni Bonano v Rajeckých Tepliciach.

Mohlo by vás zaujať:

Afrika, prečo je tento kontinent plný problémov?
Pobrežie Slonoviny a jeho tajomstvá
Neobjavený klenot Afriky: Malawi

Facebook Comments