Odkaz Svätoplukových prútov spojil aj dvoch najväčších konkurentov NAY a PLANEO.

Dva najznámejšie elektro domy na našom trhu NAY a PLANEO sa v týchto dňoch rozhodli zanechať konkurenčné súťaženie. „V prípade pomoci Ukrajiny máme rovnaký cieľ. Tam, kde ide o ľudské životy, nie je priestor na konkurenciu, práve naopak. Spoločne sa pomoc násobí, spoločne sme silnejší, spoločne dokážeme viac. Koniec-koncov, odkazuje na to aj naša vlastná história v legende o Svätoplukových prútoch,“ hovorí generálny riaditeľ PLANEO Elektro Peter Benický.

Peter Benický: Pomáhať druhým máme v našej ľudskej DNA. Foto: PLANEO

Stačil jeden telefonát
Predseda predstavenstva spoločnosti NAY Peter Zálešák prezrádza, že stačil jeden krátky telefonát Petra Benického a dohoda bola okamžitá. „Sme v prvom rade ľudia a ako ľudia si musíme pomáhať. Dohodli sme sa, že spoločne venujeme čiastku 100 000 eur na pomoc Ukrajine a utečencom prostredníctvom slovenskej zdravotníckej humanitárnej organizácie MAGNA, ktorá od roku 2001 poskytuje pomoc deťom a ich rodinám v núdzi.“

Peter Zálešák: Každú firmu tvoria ľudia a ako ľudia si musíme pomáhať. Foto: NAY

Pomoc bude potrebná aj naďalej
Peter Benický a Peter Zálešák spoločne deklarovali, že týmto pomoc nekončí. „Pomoc ľuďom z Ukrajiny bude potrebná aj v najbližších týždňoch a mesiacoch. Teraz sme spravili prvý rýchly krok a uvažujeme o ďalších adresných formách pomoci v spolupráci s inými organizáciami,“ dodávajú zástupcovia elektropredajní PLANEO a NAY.

Malá pomoc s obrovskou silou
Už 30 eur pomôže zabezpečiť zdravotnícky materiál pre 20 pacientov. Slovenská humanitárna organizácia MAGNA zabezpečuje dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu priamo v centre bojov, kde je zranených mnoho nevinných dospelých a detí.
Pomôcť im môžete aj vy:

  • zaslaním SMS v hodnote 10 eur na číslo 836
  • vkladom na účet IBAN: SK5811000000002943004292
  • priamo cez stránku magna.org.

Každá pomoc sa počíta.

 

Facebook Comments