Kniha o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi mapuje jeho bohatú životnú púť, ktorá vyvrcholila vznikom prvej Československej republiky a ukončila ju letecká tragédia. Keď sa v roku 1919 jeho lietadlo zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji, mal len 38 rokov.

Po Štefánikovi je pomenovaných množstvo ulíc, škôl, či letisko. Jeho pamiatke je venovaných viac ako sto sôch na Slovensku a vo svete. Štefánikovo meno nesie aj štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, udeľované každoročne pri príležitosti výročia vzniku SR.

„Aj keď od smrti Milana Rastislava Štefánika uplynulo už vyše sto rokov, sotva sa na Slovensku nájde iná historická osobnosť, ktorej spoločenský prínos vyzdvihuje toľko ľudí z rozdielneho názorového spektra,“ historik Michal Kšiňan o M. R. Štefánikovi.

Štefánik bez pozlátka legiend a mystifikácie
Publikácia Michala Kšiňana je vôbec prvou vedeckou biografiou o najvýraznejšej postave slovenských dejín. Cieľom autora bolo pozrieť sa na Štefánikovu osobnosť bez pozlátka legiend a mystifikácie. Zároveň sa snažil čitateľovi poodhaliť rôzne odtiene práce historika, ktorý v knihách a archívnych dokumentoch nenachádza konečnú a nespochybniteľnú pravdu.

Na základe výskumu v archívoch deviatich krajín priblížil Štefánikovo pôsobenie na Tahiti či Ekvádore a najmä jeho aktivity počas prvej svetovej vojny, ktorých cieľom bol vznik Československa. Táto inovatívne a pútavo napísaná biografia odpovedá na otázku, ako sa Štefánik stal národným hrdinom, v štyroch široko koncipovaných častiach, ktoré chronologicky i tematicky presahujú samotný Štefánikov život.

„Štefánik sa stal za tri a pol roka z vojaka generálom, čo dodnes právom vzbudzuje údiv. V parížskych salónoch oslňoval poslucháčov svojimi vizionárskymi plánmi vo vede a v politike, jedinečnou výrečnosťou, nezvyčajnými zážitkami a skúsenosťami, ale hlavne šarmom,“ napísal v úvode knihy Michal Kšiňan.

Michal Kšiňan, PhD. (1983) je slovenský historik. Doktorát získal na parížskej Sorbonne, kde neskôr aj prednášal. Momentálne pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV. Špecializuje sa najmä na francúzsku a slovenskú historiografiu. Publikoval viac ako dve desiatky vedeckých článkov a zostavil viacero kolektívnych publikácií. Napísal niekoľko kníh o Štefánikovi, ktoré boli preložené do francúzštiny, angličtiny a nemčiny.  Dostal viacero prestížnych ocenení a štipendií, ako napríklad Cenu prezidenta SR pre študentskú osobnosť Slovenska (2011) alebo Fulbrightovo štipendium (2014). Od júna 2021 pôsobí v predsedníctve SAV.

 


Zoberte si do rúk:

Ako si z toho množstva kníh vybrať? Tak napríklad …
Román o mužskom priateľstve: Muž, ktorého asi poznám
Aj by ste si niečo dobré prečítali, ale neviete presne čo?

Facebook Comments