Tou je hlavne v mladosti zvýšené riziko otrasov nervového tkaniva a vyššia šanca na vznik neskorších neurodegeneratívnych ochorení. Téme sa venoval aj web dailymail.co.uk.

Neurológovia z Bostonskej univerzity okolo klinického neuropsychológa Michaela Alosca skúmali mozgy 75 subjektov po ich smrti (boxeri, hráči amerického futbalu, vojnoví veteráni). Študovali známky poškodenia mozgu nazývané „hyperintenzity bielej hmoty“. Dôkazy o jej poraneniach sa môžu prejaviť pri skenovaní magnetickou rezonanciou (MRI), ktoré sa javia ako svetlé škvrny.

Svojim výskumom preukázali, že medzi zranením bielej hmoty v mozgu v mladosti a rozvojom Alzheimerovej choroby v neskoršom veku existuje silný vzťah. Jedinci trénujúci kontaktné športy od mladého veku, trpia “Alzheimerom“ až trikrát častejšie oproti svojim rovesníkom, ktorí zažívajú otrasy hlavy len minimálne. Možné chorobné zmeny v mladom mozgu včas odhaliť pomocou magnetickej rezonancie a zabezpečiť vhodné preventívne opatrenia. Mozgu mladých športovcov neprospieva ani hlavičkovanie pri futbale.

Mohlo by vás zaujať:

Ako vám môže pri boxerskom tréningu pomôcť voda?
Tohto boxera by vytrieskala aj vaša babička
Od milovaného boxu ho neodstavil ani hendikep

Facebook Comments