Chtiac či nechtiac, ľudia si podvedome robia závery o našom sexuálnom živote podľa veľkosti tela. Pri ľudských sexuálnych predsudkoch tak rovno prezradíme, že ľudia s nadváhou či až obezitou nedopadli veľmi dobre. Štúdiu uverejnil aj web PsyPost.

Moje výskumné laboratórium ľudskej sexuality sa začalo zaujímať o túto tému po prečítaní výskumného článku Hu a kolegov (2018), ktorí skúmali osobnostné črty aplikované na širokú škálu tvarov tela,“ vysvetlila autorka štúdie profesorka Cory L. Pedersenová z Kwantlenskej polytechnickej univerzity v Surrey.

V prvom experimente ukázali 891 účastníkom vo veku 16 -71 rokov rôzne typy tiel a požiadali ich, aby vyvodili závery o ich sexuálnych vlastnostiach. Na obrazovkách sa im zobrazili realistické, počítačom generované modely desiatich tiel. Boli to obrázky piatich ženských a piatich mužských tiel, ktoré sa pohybovali v rozmedzí od „veľmi chudých“ po „veľmi obéznych“.

Foto: pixabay.com / xusenru

Ako dopadli hodnotenia?

Muž s veľmi chudou postavou – negatívne hodnotenie, považovaný za pasívneho, asexuálny
Muž s nadváhou – považovaný za lenivého, asexuálny
Muž so svalnatou postavou – sexuálne výkonný a zdatný jedinec

Žena s veľmi chudou postavou – pozitívne hodnotenie, považovaná za pasívnu
Žena s priemernou postavou – sexuálne výkonná a aktívna
Žena s veľkou nadváhou – asexuálna

Údaje tiež odhalili niekoľko zaujímavých rodových rozdielov. Veľmi chudému mužskému telu sa zvyčajne pripisovali negatívne, pasívne vlastnosti, zatiaľ čo veľmi chudému ženskému telu sa pripisovali pozitívne, pasívne vlastnosti. Obezita je u oboch pohlaví vnímaná ako negatívna vlastnosť a znak asexuality. Z človeka s nadváhou majú druhí pocit, že je sexuálne pasívny a neschopnejší. „Dúfame, že výsledky nášho výskumu budú využité na podnietenie hlbších diskusií o sexualite a stereotypoch fyzického tela a na podporu iniciatív pre rozmanitosť, rovnosť a pozitivitu tela,“ uviedla profesorka Pedersenová.

Mohlo by vás zaujať:

Opäť pripraveným na posteľné judo, rýchlo a jednoducho
Sex … a spaľovanie kalórií
Akí muži majú byť najlepší v posteli?

 

Facebook Comments