V srdci sa zachová cicuška športová

Krokom vedľa určite nebude predstavenie milej slečny Evy. Fešanda na pondelok vás musí trochu prebrať po víkende.