10. Mier
Pôvodne išlo o logo pre kampaň za jadrové odzbrojenie, ktorá vznikla v 50. rokoch. Britského dizajnéra Geralda Holtoma vtedy oslovila skupina mierových aktivistov, ktorá bojovala za svetový mier a skončenie pretekov v zbrojení. Chcela symbol, ktorý by reprezentoval ciele hnutia a Holtom túto požiadavku splnil do bodky. Vytvoril jeden z najúspešnejších symbolov, ktorý si okamžite osvojili prakticky všetci mieroví aktivisti a organizácie na svete. Dnes ide o znak, ktorý pozná každý a stal sa dokonca známejším než olivová ratolesť či povestná holubica mieru. Mimochodom, symbol je spojením písmen „N“ a „D“ z dorozumievacieho systému známeho ako vlajkový semafor. Znamená „Nuclear Disarmament“, teda, jadrové odzbrojenie. Dômyselné, však?

9. Anarchia
Ide o jeden z najnepochopenejších symbolov modernej doby. Vnímame ho ako znak chaosu a bezprávia, ale jeho pôvodný zmysel je opačný. Zameriavame sa totiž len na písmeno „A“, avšak autor symbolu, francúzsky novinár Pierre-Joseph Proudhon, ho obkolesil aj písmenom „O“, ktoré značí „order“, teda poriadok. Znak má symbolizovať jeho výrok: „Ako človek hľadá spravodlivosť v rovnosti, tak spoločnosť hľadá poriadok v anarchii.“ Proudhon bol jedným zo zakladateľov anarchizmu, a hoci odmietal centralizovanú a hierarchicky usporiadanú vládu, v žiadnom prípade nebol proti tomu, aby platili zákony. Podľa neho bola anarchia založená na komunitných inštitúciách a odmietal centralizované štátne úrady, v ktorých malo pár ľudí moc nad celou spoločnosťou.

8. Svastika
Svastika bola tisíce rokov náboženským symbolom, ktorý sa používal v budhizme, hinduizme i ďalších náboženstvách. Vyskytovala sa v mnohých formách a v každej mala iný význam. V hinduizme napríklad pravotočivá svastika symbolizovala svetlo a slnko,  ľavotočivá zasa temné sily a noc. Rozdielne významy malo natočenie aj v budhizme či džinizme, jednom z najstarších indických náboženstiev. V našich končinách si ale svastiku spájame s nacizmom a je v podstate jedno, ako je otočená. NSDAP z nej urobila svoj oficiálny znak, ktorý mal reprezentovať nadradenosť árijskej rasy. A tak, zatiaľ čo v západnom svete ide o jeden z najnenávidenejších znakov, v tom východnom na ňu stále hľadia najmä z náboženskej perspektívy.

7. OK
Už za čias antického Grécka sa spojenie palca s ukazovákom považovalo za znak toho, že je všetko v poriadku. V budhizme symbolizovalo aj dosiahnutie vnútorného pokoja, ale nie je presne známe, kedy sa ku gestu pridali aj písmená OK. Existujú hypotézy, že k tomu došlo v USA niekedy v 19. storočí na základe vizuálnej podoby gesta s týmito písmenami, kde palec a ukazovák tvoria „O“ a zvyšné prsty „K“. Dajte si však pozor, kde ho používate. Na Blízkom východe môžu tento symbol považovať za urážku a to isté platí aj vo väčšine štátov Latinskej Ameriky. V Brazílii môžete človeku, ktorého chcete uraziť, ukázať namiesto prostredníka pokojne aj spojený palec s ukazovákom. S najväčšou pravdepodobnosťou zareaguje rovnako

6. Pentagram
Päťcípa hviezda sa používala už v starovekom Grécku a Babylone, keďže ide o naozaj harmonický matematický symbol. V jeho vnútri vzniká päťuholník, a keď spojíte jeho rohy, opäť vznikne pentagram. Navyše sa tu v pomere strán vyskytuje takzvaný zlatý rez, ktorý má hodnotu 1,618 a považuje sa za ideálnu proporciu medzi rôznymi dĺžkami. Vďaka tejto harmónii sa stal pentagram symbolom mnohých skupín, ale žiadna z nich nebola úspešnejšia než satanisti. Iróniou je, že päťcípu hviezdu chcelo kedysi za svoju prijať práve kresťanstvo, aby symbolizovala päť rán, ktoré Ježiš Kristus utrpel na kríži. Už dávno predtým sa pritom pentagram v mnohých kútoch sveta považoval za znak, ktorý chráni pred zlom, v taoizme zasa reprezentuje päť živlov: zem, vodu, drevo, oheň a kov. U nás sa ale zvykne vnímať práve v spojení so satanizmom.

5. Ježišova ryba
Tento prastarý kresťanský symbol známy aj ako Ichthys vznikol niekedy v 2. storočí. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo najprv o tajný znak, ktorým sa navzájom identifikovali prenasledovaní kresťania v Rímskej ríši. Ichthys znamená v gréčtine „ryba“, ale zároveň ide aj o kryptogram, ktorého prvé písmená v preklade znamenajú: „Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ“. Kresťania sa údajne navzájom spoznávali tak, že pri stretnutí jeden nakreslil do piesku horný oblúk ryby a keď druhý doplnil dolný oblúk, obaja vedeli, že sú vyznávačmi rovnakej viery. Debatuje sa ale aj o tom, že symbol vznikol jednoducho na základe toho, že ryba sa v Biblii viackrát spomína v súvislosti s Ježišom, alebo že kresťanstvo má korene v časoch astrologického veku v znamení Rýb. Dnes sa používa v súvislosti s deklarovaním vlastného vierovyznania.

4. Vypínač
Alebo skôr zapínač? S veľkou pravdepodobnosťou máte doma elektronické zariadenie, ktoré sa vypína a zapína tlačidlom s týmto symbolom. Zvislá čiara v skutočnosti nie je obyčajnou čiarou, ale číslicou 1, zatiaľ čo kruh znázorňuje číslicu 0. Znalci binárnej číselnej sústavy už asi uhádli, o čo v tomto prípade ide. Jednotka totiž symbolizuje zapnutý stav a nula vypnutý. Na tomto znaku sa v čase rozmachu elektronických zariadení zhodla Medzinárodná elektrotechnická komisia, ale má to jeden háčik. V skutočnosti sa totiž symbol nachádza na tlačidle, ktoré dané zariadenie celkom nevypína, ale uvádza ho do stand-by režimu, v ktorom sa naďalej spotrebúva energia. Platí teda zásada, že pokiaľ zvislá čiara spolovice vytŕča z kruhu, ide o tlačidlo pre stand-by režim. Ak je čiara celá vnútri kruhu, ide o vypínač.

3. Bluetooth
Hoci tento znak reprezentuje modernú technológiu, pochádza z ďalekej minulosti a je odvodený od mena kráľa Haralda I. Modrozubého, ktorý koncom prvého tisícročia vládol Dánsku. A prečo? Nuž, súvisí to s konkurenčným bojom IT firiem v 90. rokoch, ktoré prichádzali s vlastnými technológiami bezdrôtového prenosu dát. Každá mala vlastné protokoly a štandardy a tie často neboli navzájom kompatibilné, takže vznikal chaos. Vyriešil ho až Jim Kardach, ktorý zorganizoval stretnutie predstaviteľov týchto firiem a objasnil im benefity jednej spoločnej technológie na bezdrôtový prenos dát. Jeho snaha priniesla ovocie a protokoly sa podarilo zjednotiť do jedného. Ten dostal pomenovanie Bluetooth po kráľovi, ktorému sa podarilo zjednotiť Dánsko. Samotný symbol je spojením iniciálok Haralda Modrozubého napísaných v škandinávskych runách.

2. Pohlavia
Pôvod týchto známych znakov treba hľadať v antickom Grécku. Kedysi sa zle predpokladalo, že znak pre muža symbolizuje oštep a štít, zatiaľ čo znak pre ženu reprezentuje zrkadielko s rukoväťou. Pravdou ale je, že sú odvodené od prvých písmen starogréckych názvov planét Mars a Venuša. Na označenie pohlaví ich však ako prvý v dejinách začal používať až zakladateľ taxonómie Carl Linné v polovici 18. storočia. Najprv pre určenie pohlavia rastlín, neskôr aj živočíchov. V jeho šľapajach potom kráčali ďalšie generácie zoológov, biológov a napokon aj genetikov. V genetike sa už ale dnes tieto symboly nepoužívajú, na označenie mužského pohlavia sa používa štvorec, na označenie ženského zasa kruh.

1. Srdce
Dnes ide o symbol lásky, ktorý sa dá vidieť na každom kroku, ale nebolo to vždy tak. V 7. storočí pred Kristom symbolizoval plod rastliny s názvom silfium, ktorá sa používala ako obľúbená forma antikoncepcie. Až v stredoveku ale došlo k spojeniu tohto tvaru s láskou. V roku 1305 namaľoval taliansky umelec Giotto metaforický obraz, na ktorom zosobnená dobroprajnosť ako jedna zo siedmich kresťanských cností odovzdáva svoje srdce Ježišovi Kristovi. Využil symbol podobný tomu, aký poznáme dnes, a Giottom sa inšpirovali mnohí ďalší umelci. Špecifickejšie kontúry dal znaku taliansky lekár Guido da Vigevano, ktorý sa v 14. storočí pokúšal nakresliť srdce na základe starých Aristotelových zápiskov. V jeho ponímaní malo síce srdce tri komory, ale ak by ste jednu ubrali a otočili da Vigevanovu kresbu hore nohami, známy symbol by ste určite spoznali. Postupom času sa zo srdca stal jeden z najpoužívanejších znakov. Mimochodom, historka o tom, že symbol vznikol zo zobrazenia nahého ženského pozadia, je nepravdivá.

Foto: Adobe Stock, pixabay.com

Od autora ďalej ponúkame:

Najslávnejší špióni: Mohla ich práca meniť dejiny?
Legendárne strelné zbrane, ktoré sa zapísali do dejín
Najznámejšie bankroty v dejinách: Nevyhli sa ani silným a známym

Facebook Comments