Našou slnečnou sústavou sa pohybuje množstvo telies, ktoré boli pomenované na počesť významných osobností histórie, podľa rôznych miest a lokalít či podľa ich samotných objaviteľov. Niektoré z nich sú priamo späté aj so Slovenskom.

Alexander Veľký, Archimedes, Charles Darwin, Albert Einstein či Isaac Newton. Všetky tieto výrazné osobnosti svetových dejín sú svojím spôsobom zároveň zapísané aj do histórie Mesiaca. Kým mesačné moria, čo sú najvýraznejšie oblasti Mesiaca rozpoznateľné aj zo Zeme, nesú často abstraktné názvy (ako napríklad More pokoja), krátery už naopak bývajú pomenované po konkrétnych ľuďoch alebo miestach. Celkovo je na Mesiaci, a to na jeho privrátenej aj odvrátenej strane, približne 700 kráterov, ktoré dostali svoj názov po nejakej osobnosti. Svojho zástupcu medzi nimi má aj Slovensko v podobe krátera Petzval, nazvaného po Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi – fyzikovi a vynálezcovi z 19. storočia. Hoci sa o národnosti tohto významného vedca, ktorý býva mnohými považovaný za otca modernej optiky, vedú ešte stále dlhé diskusie, faktom je, že sa narodil na Spiši, konkrétne v Spišskej Belej. Jeho vynálezy z oblasti optiky, kam sa radia rôzne objektívy či šošovky, výrazne zlepšili možnosti astronomických pozorovaní pre nasledujúce desiatky rokov. Samotný kráter Petzval sa nachádza na odvrátenej strane Mesiaca v blízkosti jeho južného pólu. Dosahuje priemer približne 90 kilometrov.

Slovenské mestá na Marse
Podobným spôsobom ako krátery na Mesiaci boli v súlade s pravidlami Medzinárodnej astronomickej únie, ktorá dohliada na klasifikáciu označení a názvov a až po jej odobrení sa stávajú oficiálnymi, pomenované aj krátery na Marse. Slovensko má na „červenej planéte“ svoje zastúpenie v podobe dvoch takýchto objektov nazvaných Handlová a Lipany. Rozmernejší je kráter Lipany, ktorý je so svojím priemerom 50 kilometrov viac ako desaťkrát väčší než kráter Handlová. Ten bol pomenovaný už v roku 1991, kým Lipany až v roku 2011.

Aj Slovensko má svoju planétku
Vesmírnymi objektami, ktoré dostávajú mená rôznych osobností či lokalít, sú planétky. Pomenovania viažuce sa určitým spôsobom k Slovensku má viac ako 50 z nich. Ako planétky sa označujú asteroidy, teda malé pevné telesá obiehajúce okolo Slnka zväčša v oblasti medzi Marsom a Jupiterom, respektíve za dráhou Neptúna, ktoré majú priemer na úrovni stoviek metrov až kilometrov. Rozmerovo menšie telesá sa nazývajú meteoroidy. Planétky pomenovali ich objavitelia, ktorými sú profesionálni, ale aj amatérski astronómovia, napríklad po Pribinovi, Svätoplukovi, Bernolákovi, Štúrovi, Hviezdoslavovi, Kukučínovi alebo už po spomínanom Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi. „Svoje“ vesmírne telesá majú aj viaceré slovenské mestá a obce, ako napríklad Bratislava, Piešťany, Nitra, Modra či Sobotište. V auguste 1971 dal astronóm Milan Antal, pracujúci v observatóriu na Skalnatom Plese, jednej z mnohých planétok, ktoré počas svojej práce objavil, názov Slovensko. Okolo Slnka tak obieha planétka 1807 Slovakia, pričom jej priemer sa odhaduje na 50 kilometrov. Nachádza sa v hlavnom páse planétok medzi Marsom a Jupiterom a jeden obeh okolo Slnka jej trvá viac ako tri roky.

Uspela staroslovenčina
V roku 2019 v rámci celosvetového projektu Medzinárodnej astronomickej únie dostali všetky krajiny sveta možnosť pomenovať jednu exoplanétu a jej materskú hviezdu. Slovensku pripadla exoplanéta, teda planéta obiehajúca okolo inej hviezdy, ako je Slnko, s katalógovým označením HAT-P-5b. Nachádza sa vo vzdialenosti necelých tisíc svetelných rokov a veľká je ako Jupiter. O tom, ako bude napokon táto exoplanéta pomenovaná, mohla v hlasovaní rozhodnúť široká verejnosť. Z viac ako 500 návrhov bol vybraný názov Kráľomoc pre exoplanétu a Chasoň pre jej materskú hviezdu, okolo ktorej obehne za 2,8 dňa. Kráľomoc je staroslovenské pomenovanie pre planétu Jupiter, pojmom Chasoň sa zas kedysi označovalo Slnko.

„Slovenské“ planétky (výber): Pribina, Svätopluk, Modra, Bernolák, Lučenec, Siráň, Fándly, Kresák, Hollý, Rimavská Sobota, Jánkollár, Štiavnica, Matejbel, Ivanbella, Kukučín, Kriváň, Partizánske, Skalnaté pleso, Lomnický štít, Štúr, Milanštefánik, Pajdušáková, Petzval, Maxhell, Hurban, Hviezdoslav, Stodola, Bratislava, Piešťany, Sládkovič, Antal, Nitra

 

Mohlo by vás zaujať:

Vesmírne vojny: Hrozba konfliktu na obežnej dráhe
Aké ďalšie veľké veci chystá Elon Musk?
Čo nám dal výskum vesmíru?

Facebook Comments