Mesiac november, vo svete známy aj ako mesiac boja proti rakovine, sa mení na Movember (noVEMBER z angl. November a MO z angl. slova moustache – fúzy). Vznik tejto jedinečnej kampane siaha až do roku 2003, kedy sa dvaja kamaráti rozhodli zájsť na pivo. Téma oživovania módnych trendov ich zaviedla k vtipnej, no zároveň i k hlboko charitatívnej myšlienke. Nadviazali na zašlú slávu kedysi obľúbených a slávnych fúzov geniálneho detektíva Hercula Poirota v románoch Agathy Christie. Inšpirovali sa tiež kamarátovou mamou, ktorá získavala peniaze na boj proti rakovine pľúc.

Naštartovali tak kampaň za mužské zdravie, prevenciu rakoviny prostaty a semenníkov. Podarilo sa im nájsť 30 chlapov, ktorí prijali ich výzvu, 10 dolárov a k tomu si nechať narásť fúzy. Nadšenie pre vec vyústilo do výzvy a formálnej kampane, ktorá dnes prebieha v 21 krajinách po celom svete. Na Slovensku sa do preventívnej kampane Movember dlhodobo zapája prostredníctvom osvety, spolupráce s odborníkmi a ďalšími organizáciami aj nezávislé občianske združenie Liga proti rakovine. Občianske združenie pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym už obdivuhodných 30 rokov. A tak sme sa o aktuálnych informáciách z oblasti mužských onkologických ochorení a prevencie porozprávali priamo s pani riaditeľkou Ing. Evou Kováčovou.

Pani riaditeľka, aktívnej spolupráci s lekármi a pacientmi v súvislosti s informovanosťou o rakovine venujete značný čas. Ste partnermi množstva kampaní za boj proti rakovine. Sledujete aj celosvetovú kampaň s názvom MOVEMBER?
Do preventívnej kampane Movember, znakom ktorej sú mužské fúzy, sa zapájame dlhodobo každý november prostredníctvom osvety v spolupráci s ďalšími organizáciami. S našimi odborníkmi pripravujeme aktuálne informácie z oblasti prevencie mužských onkologických ochorení pre verejnosť i médiá.

Čo nám môžete povedať o číslach z hľadiska vývoja počtu pacientov s rakovinou? Trpí na Slovensku touto chorobou viac mužov alebo žien? Aké sú štatistiky ochorenia na rakovinu semenníkov a rakoviny prostaty?
Každý z nás pozná vo svojom okolí niekoho, kto sa liečil alebo lieči na onkologické ochorenie. Na Slovensku pribudne každoročne 34-tisíc ľudí s diagnózou rakovina. Najčastejšími diagnózami sú rakovina pľúc, prsníka a hrubého čreva. Rakovina prostaty postihuje najmä mužov po päťdesiatke. Počet pacientov na Slovensku stále pribúda. Za rok naši lekári diagnostikujú viac ako 2-tisíc nových prípadov. Hoci patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov, väčšina z nich prevenciu zanedbáva. Na Slovensku lekári zachytia vysoké percento pacientov (cca 14 %) až v pokročilom štádiu ochorenia, keď už, žiaľ, prognóza nie je dobrá. Je to spôsobené faktom, že muži o svojich problémoch neradi otvorene hovoria. I preto nechodia na preventívne prehliadky. Aj keď sú nádory semenníkov zriedkavou chorobou, ich výskyt v poslednej dobe vzrastá. V súčasnosti tvoria 1,5 % nádorov u mužov. Vyskytujú sa v každom veku, najčastejšie však medzi 15. až 34. rokom. V tejto vekovej skupine tvoria až tretinu všetkých nádorov. Hoci možno vyliečiť aj pokročilé nádory semenníkov, najlepšie vyhliadky na vyliečenie majú pacienti v počiatočných štádiách choroby.

Aké sú vaše skúsenosti, zveria sa muži s týmto problémom svojej partnerke, rodine, blízkym alebo odborníkom včas? Hovoria o tomto probléme otvorene?
Je prirodzené, že muži sa s týmito, pre nich chúlostivými záležitosťami, neradi otvorene zverujú svojmu okoliu. Práve to je problém a ambíciou komunikácie v rámci kampane Movember je odtabuizovanie tejto témy, vyzvanie mužov, aby sa nebáli absolvovať preventívne prehliadky, aby sa starali o svoje zdravie. Podľa onkopsychologičky Ligy proti rakovine MUDr. Andrey Križanovej, muži majú v sebe zakorenený pocit dominancie a sily. Aj na podvedomej rovine majú väčší blok z vyšetrenia, pretože sa dostanú do submisívnej roviny, pocitu ohrozenia bezpečia, čo pôsobí negatívne na ich sebavedomie. Vyvoláva to v nich tiež strach zo straty mužskosti, ktorý je pri ochorení prostaty silnejší ako pri iných onkologických témach. Pre mnohých mužov je táto téma úplne tabu, preto by mali tento rozhovor otvoriť ženy, ktoré sú vo všeobecnosti otvorenejšie.

Všetci dobre vieme, že muži ako silní a zdraví jedinci pomerne neradi navštevujú  ambulancie a prevencie tak ako ženy, ako by ste ich motivovali?
Prevencii sa Liga proti rakovine venuje už 30 rokov. Veríme, že aj to je jeden z dôvodov, prečo vznikajú podobné kampane, ako je Movember, o téme a konkrétnych „citlivých otázkach“ a kritických bodoch preventívnych prehliadok sa hovorí stále viac. Aj to je dôvod, prečo vznikol tento rozhovor. Motiváciou by malo byť zdôrazňovanie vysokého percenta zachránených životov včasnou diagnostikou a následnou liečbou. Partnerka by napríklad mohla ako motiváciu či dôvod spomenúť, že keď na vyšetrenie nechce ísť kvôli sebe, nech tak urobí pre deti a rodinu. Partnerovi tiež môžeme dať konkrétne príklady vo forme inšpiratívnych rozhovorov s mužmi, ktorí sa z ochorenia vďaka včasnému zachyteniu vyliečili, pričom môžu byť pre neho motivačné. Môžeme mu dať brožúrku, leták, ktoré naše občianske združenie vydáva, nájde v nich potrebné informácie, ktoré môžu odbúrať jeho stres a obavy z neznámeho.

Môže byť samovyšetrenie semenníkov, tak ako u žien samovyšetrenie prsníkov, dostatočné pre včasné zachytenie ochorenia? Ako ďalej postupovať?
Každý lekár bezpochyby na túto otázku odpovie jednoznačne áno. Samovyšetrenie, ktoré upozorní na problém a následne vedie k preventívnej prehliadke u lekára, vo väčšine prípadov vedie k včasnému zachyteniu vznikajúceho ochorenia, ktoré je liečiteľné a vyliečiteľné, ak sa podchytí včas. Svoje telo si treba pravidelne sledovať, preventívne prehliadky majú byť súčasťou nášho života, aby sme zabránili zdravotným problémom, ktoré môžu pri zanedbávaní starostlivosti nastať. Liga proti rakovine má k dispozícii leták informujúci o jednotlivých druhoch preventívnych prehliadok – kedy a v akom veku ich je potrebné absolvovať. Venujme svojmu zdraviu pozornosť tak, aby minimálny čas strávený na preventívnej prehliadke bol ten, ktorý nám ušetrí maximum času venovanému liečbe, ak to podstatné vo svojom živote – starostlivosť o zdravie – zanedbáme. Prípadné otázky radi zodpovedia iň odborníci v Onkoporadni Ligy proti rakovine na bezplatnom telefónnom čísle 0800 118 811. Pre pánov je k dispozícii i lekár – urológ. Najlepšia ochrana pred neskorou diagnózou nádorov semenníkov je ich včasné odhalenie pomocou starostlivého a pravidelného samovyšetrenia. Semenníky by si mal vyšetrovať každý muž pravidelne každý mesiac. Najvhodnejší čas je bezprostredne po teplom kúpeli alebo teplej sprche. Ak sú miešok alebo ruky studené, semenníky sa stiahnu k telu, čo sťažuje ich vyšetrenie. Každú zatvrdlinu v semenníku, či už bolestivú alebo nie, by mal vyšetriť lekár, najlepšie urológ. Zatvrdlina nemusí vždy znamenať nádor, pretože mnohé nenádorové choroby môžu sprevádzať hmatateľné zatvrdlinky v miešku. Dosť častý býva napríklad zápal nadsemenníka, ktorý sa lieči antibiotikami a obyčajne po 2 až 3 týždňoch ustúpi. Ak však trvá dlhšie, treba hľadať inú príčinu. Samovyšetrenie semenníkov treba robiť každý mesiac od 15. roku života. S každou zistenou zmenou oboznámte lekára, najlepšie urológa.

Predpokladáte, že po väčšej informovanosti v médiách a po uskutočnení akcií, akou je napríklad aj Movember, sa zvýši povedomie u mužov a budú sa chcieť samovyšetrovať a hlásiť na preventívne prehliadky?
Áno, s tým cieľom sa zapájame i do osvety v prevencii mužských nádorových ochorení.

Akú pomoc viete poskytnúť mužom s týmto ochorením a čo by ste im odkázali?
Tak ako onkologický pacient, tak i muži s týmto ochorením sa na nás môžu obrátiť v oblasti psychosociálnej pomoci. Nepretržite realizujeme množstvo vlastných projektov, ktoré rozširujeme podľa aktuálnych potrieb pacientov, spoločnosti. Pre pacientov s týmto ochorením máme k dispozícii bezplatné projekty: Centrá pomoci Ligy proti rakovine, Onkoporadňa, Sieť onkopsychológov, Relaxačná týždňovka, Rodinná týždňovka. Máme k dispozícii brožúrky i pre mužov k jednotlivým druhom diagnóz. Odkaz je veľmi jednoduchý a pochádza priamo od onkologických pacientov: nezanedbávajte preventívne prehliadky, aby ste si nemuseli klásť otázku „prečo“ a vyčítať si, že stačila chvíľa vášho času, aby ste oveľa neprišli…

Čo je rakovina semenníkov?

• Rakovina semenníkov vzniká väčšinou v bunkách semenníkov tvoriacich spermie, ktoré sú známe aj ako nádory z germinatívnych buniek.

• Existujú dva typy zhubných nádorov semenníkov, seminómy a neseminómy.

• Seminómy sú tvorené jedným typom buniek, neseminómy sú zvyčajne tvorené rôznymi typmi buniek.

• Existujú aj iné typy rakoviny semenníkov, ktoré sú ale veľmi vzácne.

• Rakovina semenníkov zvyčajne postihuje mužov vo veku 15 až 40 rokov.

Foto: Adobe Stock

Mohlo by vás zaujať:

Komu viac hrozí rakovina prostaty?
Semenníky pod lupou: Muži, nepodceňujte neobvyklé príznaky
Perfektný liek na prostatu nekúpite. Doprajte jej spánok

Facebook Comments