Anna: Žieňa tisícich zvodných tvári

Svojho času sme si dali interný nepísaný záväzok, že keď objavíme krásnu Nemku, tak vám ju ukážeme. Na dnes je misia splnená.