V zemskej atmosfére je priemerná hodnota rýchlosti zvuku cca 1200 km/h, ak to rozmeníme na drobné, tak cca 340 metrov za sekundu. Zvuk sa pritom pohybuje rýchlejšie pevnými látkami. Viac informácii prináša článok uverejnený aj na dailymail.co.uk

V ňom univerzitní vedci Chris Pickard a Kosťa Tračenko uvádzajú, že rýchlosť zvuku môže za určitých podmienok dosiahnuť hodnotu až 130 000 km/h. Áno, stotridsaťtisíc kilometrov za hodinu. To je 36 km/s. Miesto s takými vhodnými podmienkami sa nachádza v jadre planéty Jupiter, ktoré tvorí kovový vodík. Kovový vodík tak podľa najnovších výskumov umožňuje najrýchlejší prenos zvuku. Pre porovnanie, také svetlo (elektromagnetická vlna) dosahuje maximálnu rýchlosť až 300 000 km/s. Zo Slnka tak doletí svetelný lúč na Zem za 8 minút.

„Zvukové vlny v pevných látkach sú už teraz nesmierne dôležité v mnohých oblastiach,“ vysvetlil autor štúdie Chris Pickard z University of Cambridge. „Veríme, že zistenia tejto štúdie by mohli mať ďalšie vedecké využitie, pretože nám pomôžu nájsť a pochopiť limity rôznych vlastností,“ uviedol fyzik Kosťa Tračenko z londýnskej univerzity Queen Mary.

Foto: pixabay.com

Mohlo by vás zaujať:

Zvuky, čo desia. Ozývajú sa mimozemšťania alebo hrozí čosi horšie?

Facebook Comments