Štúdia sa uskutočnila na vzorke 4 598 ľudí zo 40 krajín. Emočný význam farieb pritom súvisí s množstvom faktorov, akými sú – jazyk, kultúra, náboženstvo, podnebie, dejiny či naše zmysly. Výsledok vedci uverejnili v časopise Psychological Science, aj web dailymail.co.uk.

Účastníci boli vyzvaní k vyplneniu online dotazníka, ktorý zahŕňal priradenie až 20 emócií k dvanástim rôznym farebným výrazom. Boli tiež požiadaní, aby určili intenzitu, s akou spájali farebný výraz s emóciou. Vedci potom vypočítali národné priemery údajov a porovnali ich s celosvetovým priemerom. „To odhalilo významný globálny konsenzus,“ zhrnul psychológ Dr. Daniel Oberfeld-Twistel. Napriek mnohým iným rozdielom predsa len našli jednu, ktorá je chápaná všade rovnako „Krížom cez celý svet je červená jediná farba, ktorá veľmi silno súvisí ako s pozitívnymi emóciami – láskou a sexom, tak s negatívnymi pocitmi – hnevom,“ dodáva.

Pri ostatných farbách sa ich vnímanie značne odlišovalo. Pre veľa kultúr je sivá a čierna označením smútku a smrti, pričom biela farba novým začiatkom a obliekajú sa do nej nevesty. Lenže inde si bielu dávajú práve na pohreb (napr. Čína), pretože je aj symbolom smrti. Vychádzajú z faktu, že telo po smrti zbledne, rovnako tak ako vystrašený človek. Za ďalšiu farbu smútku sa napríklad iba v Grécku považuje fialová. Podľa zistení z inej štúdie tímu má žltá tendenciu byť viac spojená s radosťou v krajinách s nedostatkom slnečného žiarenia, zatiaľ čo asociácia je slabšia v oblastiach, ktoré sú mu viac vystavené. Rozdiel kultúr vidieť aj pri vnímaní modrej. Napr. v anglofónnych krajinách sa ľudia cítia „modro“ pri depresiách, inde je naopak považovaná za upokojujúcu. Za najmenej emočne vnímanú farbu ľudia označili hnedú.

Mohlo by vás zaujať:

Ružová a modrá. Farby roku 2016 alebo Farby súcitu a vyrovnanosti

Facebook Comments