V ten večer sa zdržal na oslave o čosi dlhšie, ako plánoval. Málo síce jedol, no zato bolo čo zapíjať. Večerný inzulín tak vynechal. Pre istotu. Aby veci nekomplikoval. Aspoň si to myslel. V noci sa však zobudil na kropaje potu, sucho v ústach a viac si už nepamätal. Ani to, že ho jeho najbližší naháňali po záhrade. Tak rýchlo snáď neutekal ani za mlada. Nevedel však o sebe a ani o tom, že v tú noc doslova bojoval o život a len pohár sladkého nápoja či med, ako to pri „skáčucom“ cukre riešil, by to nezachránilo. Život s cukrovkou rozhodne sladký nie je. „Skáčuca“ hladina cukru v krvi totiž spôsobuje hyperglykémiu alebo hypoglykémiu a postupne sa podpisuje nielen pod poškodenia nervových vlákien a ciev končatín, najmä dolných, ale vedie aj k poruchám činnosti jednotlivých orgánov. Na jednej strane otupí vonkajšiu bolesť, no vnútorná je často až neznesiteľná, no veľmi špecifická. „Bolesť vzniká ako následok poškodenia nervových vlákien, ide o tzv. diabetickú polyneuropatiu,“ vysvetľuje algeziológ z bratislavského centra liečby bolesti MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD. Ako však dodáva, práve včasná liečba tejto bolesti dokáže zvýšiť kvalitu života cukrovkára.

Rizikové faktory
Diabetická polyneuropatia je najčastejšia, no aj najzávažnejšia komplikácia cukrovky. „Niekedy až u sto percent pacientov vzniká diabetická polyneuropatia, hoci nie u všetkých sa to prejavuje klinickými symptómami, teda bolesťou, vrátane chronickej. Klinické symptómy však má do šesťdesiat percent diabetikov,“ hovorí doktor Przewlocki. Rizikovým faktorom poškodenia nervových vlákien či celkovo nervov sú najmä vysoké výkyvy hladiny glukózy a poruchy metabolizmu glukózy, a to v závislosti od dĺžky diabetu. „Pri vysokej hladine glukózy v krvi totiž vznikajú pri rozklade aj toxické produkty  metabolizmu. Tie poškodzujú nielen nervovú bunku, ale narúšajú aj myelín – bielkovinu nervového vlákna,“ vysvetľuje odborník. Okrem toho, porušenie nervových vlákien spôsobuje aj nízka hladina cukrov – hypoglykémia. „Dochádza pritom k poškodzovaniu všetkých nervových vlákien, nielen na dolných končatinách, ale aj tých, ktoré inervujú vnútorné orgány,“ upozorňuje algeziológ. Často sa preto pridružia aj iné typy bolesti, napríklad tzv. diabetická angiopatia, ktorá vzniká následkom poškodenia ciev. A keďže prísun kyslíka a živín do dolných končatín je nedostatočný, pridať sa môžu bolesti z nedokrvenia – ischemické bolesti.

Diabetická noha
Viac ako desatina diabetikov trpí syndrómom diabetickej nohy. Príčinou je práve hypoglykémia, neuropatické postihnutie nervov a cievneho systému, ale aj prílišného tlaku na nohu. Hoci spočiatku človek pociťuje len tŕpnutie, brnenie, mravčenie či pálenie v končatinách, neskôr sa dostavuje slabosť a únava, ku ktorej sa postupne pridáva neistá chôdza a vekom aj poruchy zraku, srdcovo-cievneho systému, obličiek a diabetická noha. „Najčastejšími symptómami u diabetika sú strata citlivosti,  parestézie, dysestézie, spontánna bolesť, svalová atrofia, ale aj zníženie vibračnej citlivosti a zníženie vnímania bolesti,“ dopĺňa doktor. Špecifickosť bolesti z diabetu je podľa neho daná najmä lokalizáciou. Ide totiž o koncové časti končatín, kde sú najtenšie nervy, a teda najnáchylnejšie k poškodeniu. Najčastejšie sú to chodidlá a celkovo dolné končatiny, ale ako podotýka odborník, diabetická neuropatia sa nevyhýba ani horným končatinám. „Poškodenie inervácie vnútorných orgánov spôsobuje, že dochádza k poruchám srdcovo-cievneho, tráviaceho a vylučovacieho systému a môže vzniknúť autonómna neuropatia,“ dodáva algeziológ.

Nezameniteľná bolesť
„Cukrovkárska“ bolesť je s inými bolesťami nezameniteľná. „Porucha citlivosti a napríklad bolestivé pálenie nejde podľa dermatómov, povedzme po bočnej strane predkolenia a chodidla, ale zasiahnuté je celé chodidlo,“ vysvetľuje doktor. Diabetik tak má pocit, akoby mal na nohe zrolovanú ponožku. Samozrejme, strata citlivosti môže postihnúť aj hornú končatinu, od končekov prstov, na plochu rukavice. Na druhej strane, nedokrvenie a poruchy citlivosti sa podpisujú často aj pod zranenia dolných končatín, ktoré si diabetik ani neuvedomuje, okrem popálenín k otlakom, vredom, drobným trhlinám na pokožke, drobným úrazom. „V prípade senzorickej neuropatie je porušená vibračná citlivosť. U pacienta sa zisťuje priložením tzv. kalibračnej ladičky na nohu,“ vysvetľuje doktor. Rizikom je, ak pacient nevníma vibrácie, prípadne nebezpečné je aj narušenie vnímania teploty a tlaku. V prípade infikovania takýchto rán a rozvinutí infekcie hrozí až amputácia časti končatiny.

Základ liečby
Bolesti z cukrovky sa síce nedajú vyliečiť, ale liečiť určite áno. Dôvodom je, že je to kombinované postihnutie. Dochádza nielen k nervovému poškodeniu regulačného mechanizmu, ale aj k poškodeniu ciev. „Základom liečby je však skvalitnenie života pacienta, ktorému bolesť z cukrovky mení správanie, mení sa aj jeho psychika a jednoducho často vnútorne zápasí so strachom z bolesti,“ hovorí algeziológ Ireneusz Przewlocki. Pokiaľ ide o liečbu, tá klasická je pri diabetickej polyneuropatii postavená na antikonvulzívach v kombinácii s antidepresívami. V pokročilých štádiách, kde sú bolesti už výraznejšie, sa často pridáva aj liečba s využitím tramadolu. „Ide o slabý opiát, ktorý účinkuje z väčšej miery nie cez opiátové receptory ako klasické opiáty,“ hovorí doktor Przewlocki. Možnosťou pri liečbe sú však aj klasické opiáty. Počas celej liečby musí byť striktná kontrola glykémie pacienta.

Prísny režim
Súčasne s liečbou musí ísť aj prísny stravovací režim, stopercentná hygiena a dostatok pohybu. U diabetikov je známa znížená tvorba potu, preto je nevyhnutné udržiavať pokožku elastickú a nedopustiť jej nadmerné vysušenie. Najmä dolné končatiny treba udržiavať v čistote a kontrolovať, či medzi prstami nie je vysušená, šupinatá pokožka. Denne treba nohy ošetrovať mastným krémom, umývať ich prípravkami, ktoré neobsahujú alkohol, nevhodné je aj klasické mydlo. Odporúča sa repíkový kúpeľ, najmä ak už vznikli drobné ranky. Stvrdnutú pokožku treba ošetrovať pemzou a nechty zabrusovať pilníkom. Obuv by mala byť pohodlná, vhodné sú biele bavlnené ponožky, na ktorých vidieť akékoľvek zmeny či ranky a ktoré možno prať pri vyšších teplotách. Pri akomkoľvek poranení treba okamžite kontaktovať lekára.

Mohlo by vás zaujať:

Máte radi zelený čaj? Okrem chuti nám aj takto úžasne pomáha
So soľou opatrne. Hlavne teraz
Horúci kúpeľ nie je len pôžitok. Ako chráni naše zdravie?

 

Facebook Comments