Presne s tou myšlienkou sa od februára 2019 pohrával aj tím študentov na Technickej univerzite v Eindhovene, kde vyrobili dvojmiestny športový koncept Luca. Ideou projektu bola udržateľnosť a využitie množiaceho sa odpadu. Hlavná časť podvozku bude vyrobená z biologického kompozitu vyrobeného z ľanu, plne recyklovaného PET a PP, priamo z oceánu. Ostatné rámy sú z hliníka.

Foto: tuecomotive.nl

Karoséria je materiálovo dielom izraelskej spoločnosti UBQ, ktorá vyrába plasty z domového odpadu, ktorý obyčajne končí na skládke. Luca bude poháňaná dvojicou elektromotorov s kombinovaným výkonom 15kw priamo na kolesá. Tým sa znížia straty na hnacom ústrojenstve a účinnosť vymeniteľných šiestich batérii počíta s hodnotou až 92%.

Foto: tuecomotive.nl

Interiér tvoria dve sedadlá a panel doplnený o navigáciu a multimédia. Lucu ešte čakajú počas leta 2020 testy na bezpečnosť a spoľahlivosť na získanie certifikátov pre verejnú cestnú dopravu. Až potom sa môže začať so samotnou výrobou. Poslednou nezodpovedanou otázkou je asi cena. Snáď bude priaznivá pre mladých a ekologicky zmýšľajúcich ľudí.


Mohlo by vás zaujať:

Nový hráč na poli elektromobilov? Uvidíme
Lightyear One: Horúci kandidát na elektromobil budúcnosti
Elektrickí boritelia mýtov a predsudkov

Facebook Comments