Ukázalo sa, že je za tým hlboko zakorenený príbeh z prvej svetovej vojny. Legenda o anjeloch z Monsu.

Keď v auguste 1914 Nemci vpadli do Belgicka a porušili jeho neutralitu, Veľká Británia vypovedala cisárovi vojnu. Cez Lamanšský prieliv preplával Britský expedičný zbor asi s 80-tisíc mužmi, spojil sily s Francúzmi a spoločne plánovali poraziť nepriateľa manévrovaním v rozsiahlej riečnej sieti v okolí mesta Mons. Namiesto toho však Francúzi zaútočili priskoro, utrpeli vážne straty a začali ustupovať tak rýchlo, že britské velenie ani nevedelo, čo sa deje. Keď si to uvedomilo, bolo už na ústup neskoro. Briti museli čeliť dvojnásobnej presile až dovtedy, kým Francúzi preskupia sily.

Obrovské straty
Dňa 23. augusta začali Nemci útočiť cez most klenúci sa ponad jeden z kanálov Monse. Briti sa ich snažili zadržať guľometnou paľbou, ale zoči-voči nepriateľskému delostrelectvu neudržali pozície a museli sa stiahnuť. V jediný deň prišli o 1500 mužov. Dva dni a dve noci unikali prenasledovateľom, až kým sa nestretli s Francúzmi. Boje pokračovali. Spojenci zastavili postup Nemcov, ale Britský expedičný zbor stratil počas prvých deviatich dní 12-tisíc vojakov. Verejnosť bola v šoku, veď počas poslednej veľkej vojny na Kryme zomrelo v boji za dva roky len 5-tisíc mužov. Začalo sa hovoriť o Apokalypse a „vojne, ktorá ukončí všetky vojny“. Najprv len šeptom, lenže potom 29. septembra vyšiel v novinách London Evening News článok s názvom Lukostrelci (The Bowmen). Napísal ho waleský spisovateľ Arthur Machen (známy inšpirátor majstra hororu Howarda Phillipsa Lovecrafta) a hlavným hrdinom príbehu bol britský vojak, ktorý sa tak vrúcne modlil k svätému Jurajovi, že z neba zostúpili anjeli s lukmi a zabíjali Nemcov. Na Machena sa obrátili šéfredaktori dvoch špiritistických magazínov, obaja však v článku o lukostrelcoch uverejnili Machenovo vyjadrenie o tom, že príbeh si vymyslel. Avšak kňaz Edward Russell sa zachoval inak. Požiadal autora spomínaného článku, aby mu dovolil zverejniť príbeh v časopise, ktorý vydávala jeho farnosť. Machen privolil. V roku 1915 ho Russell kontaktoval opäť s rovnakou žiadosťou, avšak tentokrát chcel príbeh doplniť komentármi a zdrojmi, a tak sa Machena spýtal, kto mu o anjeloch z Monsu povedal. Machen zopakoval, že si celý príbeh vymyslel, ale Russell mu neveril.

Anjeli ožívajú
Kňaz začal príbeh šíriť ako pravdivý. Naslúchali mu veriaci i členovia cirkvi, ktorí potom o anjeloch z Monsu kázali vo svojich farnostiach. Jar a leto 1915 sa tak vo Veľkej Británii niesli v znamení „anjelománie“. V novinách sa objavovali svedectvá vojakov, ktorí vraj pri Monse videli čosi nadprirodzené. Niektorí hovorili o anjeloch, iní o Jane z Arku, ďalší o svätom Michalovi. Skeptici hovorili, ak nie o lživých výpovediach, aspoň o kolektívnej halucinácii či masovej hystérii. Na druhej strane však stáli špiritisti, ktorí tvrdili, že pri Monse bojovali po boku vojakov ich padlí druhovia. Bežní veriaci sa skôr prikláňali k božskému zásahu. Machen sa snažil šíreniu klamlivého príbehu zabrániť, písal články a stĺpčeky, ale bolo neskoro. Lukostrelci si žili vlastným životom. Autor pôvodného príbehu dokonca čelil kritike. Tí umiernenejší ho označovali za krutého človeka, ktorý nedopraje útechu rodinám padlých vojakov a berie im nádej. Radikálnejší ho rovno nazývali zradcom vlasti a neveriacim, popieračom Božieho zázraku a úbožiakom túžiacim po pozornosti. Dokonca sa našli kritici, ktorí tvrdili, že Machen napísal Lukostrelcov až potom, ako sa začali šíriť príbehy o anjeloch z Monsu.

Fakty verzus propaganda
Našťastie, Machen mal na svojej strane jednu neziskovú organizáciu: Spoločnosť pre fyzikálny výskum. Jej členovia mesiace skúmali svedectvá o anjeloch z Monsu a prišli na to, že korene jednotlivých príbehov vždy začínajú u človeka, ktorý o nadprirodzenom jave počul z druhej či tretej ruky. Napriek odbornej správe Spoločnosti sa však legenda o anjeloch z Monsu, ktorí zabíjali nepriateľov, vo verejnom povedomí hlboko zakorenila. Vznikla klavírna skladba s jej námetom, neskôr aj nemý film. Anjeli sa zjavovali na pohľadniciach a náborových plagátoch, pomerne rýchlo sa stali súčasťou propagandy. Vlády nimi lákali ľudí, aby si kupovali vojnové dlhopisy. Machen napokon svoje snaženie postupne vzdal, hoci niektoré obvinenia mu museli lichotiť. Na verejnosti sa napríklad objavovali tvrdenia, že autor Lukostrelcov sa svojím štýlom tak priblížil tomu žurnalistickému, že nebolo možné rozoznať pravdu od výmyslov. Kdesi v pozadí príbehu o anjeloch z Monsu mohol stáť aj úrad pre propagandu, ktorý chcel nalákať do armády čo najviac mladíkov aj prostredníctvom takýchto príbehov. So zavedením všeobecnej brannej povinnosti síce šírenie legiend stratilo na dôležitosti, ale anjelov z Monsu sa už nepodarilo skrotiť. Dodnes sa nájdu mnohí, ktorí veria, že Nemcov porazili nadprirodzené sily.

ZÁZRAKY V ROKU 1914: Nielen britská verejnosť verila v zázraky. Vo Francúzsku napríklad panovalo presvedčenie, že za víťazstvo v prvej bitke na Marne môžu aj kolektívne modlitby celého národa k Panne Márii. Nie nadarmo dostala táto bitka prezývku „zázrak na Marne“. Podobnú vieru zdieľali aj Rusi. Našlo sa viacero správ, ktoré tvrdili, že zjavenie Panny Márie predpovedalo ruské víťazstvo v októbri 1914 pri Augustówe.

Mohlo by vás zaujať:

Stodňová ofenzíva, ktorá ukončila 1. svetovú vojnu
Stalin vs. Wayne: Súboj v ringu Studenej vojny

Facebook Comments