S elektromotormi sa stretávame všade okolo nás. Používajú sa na pohon spotrebičov  v domácnosti aj v rôznych odvetviach priemyslu. Ak ste zvedaví, na akom princípe fungujú a kde ich zohnať, tak toto je článok presne pre vás.

Elektromotory

Elektromotory nájdete v mixéri, chladničke, ventilátoroch a holiacich strojčekoch, v elektrickom náradí aj miešačke. Energiu im poskytuje napájanie z elektrickej siete alebo z batérií. Z toho je odvodený aj ich názov.

Kvalitné elektromotory fungujú na rôznom princípe práce a rôznej veľkosti. Aby ste im lepšie porozumeli, pozrite sa s nami bližšie na typy najpoužívanejších elektromotorov.

Indukčný elektromotor

Najčastejšie používaným typom je indukčný elektromotor. Keďže beží rýchlosťou nižšou, ako je jeho synchrónna rýchlosť, nazýva sa tiež asynchrónny elektromotor. Asynchrónne elektromotory ďalej delíme podľa vstupného napájania na jednofázové a trojfázové.

Ak neviete, čo je to synchrónna rýchlosť, je to rýchlosť otáčania magnetického poľa v rotačnom stroji. Závisí od frekvencie a počtu pólov stroja.

Rozdelenie elektromotorov

Ako sme si už povedali asynchrónne elektromotory rozdeľujeme podľa vstupného napájania na jednofázové a trojfázové. Jednofázové asynchrónne elektromotory nájdete hlavne v domácnosti vybavenej spotrebičmi. Sú spoľahlivé a jednoducho sa vymieňajú či opravujú.

Trojfázové asynchrónne štandardné elektromotory bežia na tri fázy striedavého napájania. Využívajú sa najmä v priemysle. Sú odolné, majú pevnú, takmer nerozbitnú konštrukciu a vyznačujú sa tiež vysokou spoľahlivosťou. Výhodami sú odolnosť voči zmenám teploty a jednoduchá údržba. Trojfázové elektromotory majú vďaka vysokej účinnosti nízke náklady na prevádzku. Keďže majú samočinný štart, nie je na ich chod potrebný žiadny štartovací motor.

Ako každá vec, aj trojfázové elektromotory majú svoje nevýhody. A to najmä klesanie rýchlosti pri zvýšenom zaťažení. Výkon má ale vysoký, niekoľko stoviek wattov až kilowattov, vďaka čomu sa stáva jedným z najbežnejších a najpoužívanejších elektromotorov, ktoré nájdete aj na VYBO Electric.

 

Facebook Comments