V minulosti sa už vyskytlo viacero prípadov, keď sa vedci mylne domnievali, že narazili na prejavy mimozemskej civilizácie. Na druhej strane sa pokúša kontaktovať vyspelé bytosti vo vesmíre aj samo ľudstvo. Medzi tieto pokusy sa radí napríklad cielené  vysielanie rádiových vĺn do vesmíru či odkazy na vesmírnych sondách písané v „univerzálnom“ jazyku. Tieto snahy vysielať posolstvá mimozemšťanom je potrebné vnímať s určitou rezervou a brať skôr ako snahu astronómov poukázať na jedinečnosť a krehkosť ľudskej civilizácie, než ako reálny pokus docieliť kontakt s inou civilizáciou.

Arecibské posolstvo
Jedným z prvých pokusov o nadviazanie kontaktu s vyspelou civilizáciou, ktorý vzbudil celosvetový ohlas, bolo takzvané Arecibské posolstvo. Bola to správa vyslaná do vesmíru vo forme rádiových vĺn z rádioteleskopu Arecibo, nachádzajúcom sa na ostrove Portoriko. Predpokladá sa, že so vzdialenou civilizáciou je najrozumnejšie komunikovať práve cez rádiové vlny, ktoré sú schopné prechádzať cez čiastočky prachu a plynu lepšie ako viditeľné svetlo. Rádiové vlny sú časťou elektromagnetického žiarenia s vlnovou dĺžkou od 1 mm až po viac ako 1 km. Správa bola prenášaná na frekvencii 2380 MHz v binárnej podobe, pričom jednotky a nuly boli rozlíšené formou frekvenčného posunu. Vysielanie správy trvalo 167,9 sekundy aby jej prípadní prijímatelia mohli po preložení do grafických znakov vytvoriť obdĺžnik podľa dvoch prvočísiel (23 x 73). Arecibské posolstvo je možné rozdeliť do siedmich častí. Ako prvá je v nej obsiahnutá informácia o kódovaní číslic 1 až 10 v binárnej sústave, za ktorou nasledujú atómové čísla vodíka, uhlíka, dusíka, kyslíka a fosforu – z nich sa skladá DNA. Na to nadväzujú chemické vzorce nukleotidov, nachádzajúce sa v DNA a znázornenie samotnej dvojzávitnice DNA. Piata časť posolstva má priblížiť, ako človek vyzerá a koľko ľudí obýva Zem. Za tým nasleduje informácia o podobe slnečnej sústavy a o tom, že signál bol vyslaný z tretej planéty v poradí. Na záver je ešte zobrazený samotný rádioteleskop Arecibo. Arecibské posolstvo sformulovali americkí astronómovia Carl Sagan a Frank Drake. Sagan bol známym popularizátorom vedy a medzi širokou verejnosťou si získal obľubu najmä vďaka vedecko-populárnemu TV seriálu Cosmos: Cesta do neznáma. Drake sa preslávil svojou rovnicou určenou na predpovedanie počtu civilizácií v Mliečnej ceste, ktoré sú schopné nadviazať medzihviezdnu komunikáciu. Arecibské posolstvo bolo nasmerované na hviezdokopu M13, ktorá je od Zeme vzdialená 25-tisíc svetelných rokov.

Zlatá platňa Voyageru
Sagan sa taktiež podieľal na vytvorení Zlatej platne, ktorá bola pripevnená na dve sesterské sondy Voyager 1 a Voyager 2 vyslané do vesmíru v roku 1977. Ide o pozlátené medené gramofónové platne, na ktorých sú nahrané pozdravy v 55 rôznych jazykoch (bez slovenčiny, ale napríklad s češtinou), rôzne zvuky od spevu vtákov cez ľudský smiech, búrku, zemetrasenie až po štart rakety Saturn V. Ďalšia časť obsahuje najznámejšie skladby vrátane Bacha, Mozarta či Beethovena, ale aj tradičné piesne z Peru, Konga, Indonézie a ďalších častí sveta. Súčasťou posolstva je aj 116 obrázkov zakódovaných v analógovej podobe. Sú medzi nimi nielen snímky jednotlivých planét slnečnej sústavy či častí ľudského tela, ale aj fotografie prírodných scenérií, kvetov, zvierat a ľudí pri rôznych činnostiach. Na ochrannom obale platne sa nachádzajú podrobné inštrukcie o tom, ako je potrebné platňu správne prehrať a ako dekódovať jednotlivé obrázky. Priložená je aj ihla, ktorá je nevyhnutná na prehrávanie platne. Obe sondy Voyager 1 a Voyager 2 už opustili hranice slnečnej sústavy a nachádzajú sa tak v medzihviezdnom priestore. Sondy sú stále funkčné a v spojení so Zemou. O niečo ďalej sa nachádza Voyager 1 (22 miliárd kilometrov od Zeme) a je teda vôbec najvzdialenejším ľudským výtvorom vo vesmíre. Za zhruba 40-tisíc rokov by mal preletieť okolo hviezdy Gliese 445.

SETI A CETI
Hľadanie mimozemského života má svoju aktívnu aj pasívnu formu. Za tú pasívnu môžeme považovať projekt SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence – hľadanie mimozemskej inteligencie), ktorý od šesťdesiatych rokov minulého storočia sleduje oblohu systémom teleskopov schopných zachytiť rádiové vlny. Projekt funguje už desaťročia, no teleskopom sa podarilo preskúmať len nepatrný zlomok oblohy. Aktívna forma hľadania sa nazýva CETI (Communication with Extra-Terrestrial Intelligence) a okrem  arecibského posolstva a Zlatej platne Voyageru sem patria aj mnohé ďalšie pokusy, ako napríklad správy Cosmic Call 1 a Cosmic Call 2 vyslané na prelome milénia z rádioteleskopu na Kryme či Plaketa Pioneera umiestnená na sondách Pioneer 10 a Pioneer 11 vyslaných do vesmíru v rokoch 1972 a 1973.

Mohlo by vás zaujať:

Na vesmírnu stanicu začnú lietať súkromníci
Pomôcka pre plavcov ako ochrana aj pre astronautov?
Kozmodróm v niekdajšej trestaneckej kolónii

Facebook Comments