Opatrenia proti rôznym pochybným a extrémistickým polovojenským organizáciám avizovalo ministerstvo obrany už v lete minulého roka. Dňa 9.1.2019 ich v rámci novely zákona schválila vláda SR. Rezort obrany však zároveň zdôrazňuje, že toto opatrenie nie je nijakým spôsobom mierené proti záujmovým skupinám, akými sú rybári, či poľovníci, ktorí používajú odevy s neaktuálnym vzorom. Novela sa totiž vzťahuje na aktuálne zavedené rovnošaty.

Vojenské uniformy sú určené výhradne pre príslušníkov Ozbrojených síl SR, absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, aktívnych záloh a pre vojakov mimoriadnej služby po dobu jej výkonu, pretože ide o bezpečnostné zložky štátu, a teda ich nemôže nosiť ktokoľvek,“ zdôvodnil zmeny minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako doplnil, výnimku majú poberatelia výsluhového, alebo invalidného výsluhového dôchodku, účastníci boja proti fašizmu a rehabilitovaní vojaci.

Z novely ďalej vyplýva, že okrem nosenia vojenskej uniformy sa bude zákaz vzťahovať aj na použitie iných odevov označených štátnym znakom Slovenskej republiky zameniteľných s vojenskou rovnošatou. Zneužitie označenia Ozbrojených síl SR bude nezákonné tiež v písomnom styku, názvoch domén webových stránok, ako aj na motorových vozidlách. Priestupkom bude rovnako aj použitie osobnej identifikačnej karty inou osobou, ako vojakom. V prípade súhlasu pléna Národnej rady SR by mohla byť novela účinná od 1. mája 2019.

Titulná foto: mosr.sk / pexels.com

Facebook Comments