V čom všetkom musí vyjednávač vynikať a ako by mal človek postupovať, keby sa chcel stať vyjednávačom?

Štúdií o tom, aký by mal byť profil policajného vyjednávača, je dnes neúrekom. Spravidla sa zdôrazňuje schopnosť empatie, ochota načúvať, kreativita, schopnosť tímovej práce a tak ďalej. Ja za veľmi dôležité vlastnosti považujem ľudskosť, životné skúsenosti, ochotu pomáhať druhým ľuďom a vôľu stať sa policajným vyjednávačom. Tým sa môže stať policajt, ktorý sa môže prihlásiť a po absolvovaní pohovoru s vyjednávačmi stáleho tímu krízového vyjednávania krajských policajných riaditeľstiev a ich odporúčaní môže postúpiť na kurz krízového vyjednávania, ktorý organizujeme.

Je nejaký univerzálny spôsob, ako začať s páchateľom alebo potencionálnym samovrahom komunikovať?

Najčastejšími prípadmi, ktoré riešime, sú tie týkajúce sa ľudí, ktorí si chcú siahnuť na život. Samotná komunikácia s osobou demonštrujúcou úmysel samovraždy musí byť vždy iná a čo najviac prispôsobená osobe, s ktorou hovoríme, a konkrétnej situácii. To, čo dobre funguje v jednom prípade, môže privodiť katastrofu zase v inom. Preto je táto práca taká náročná, kreatívna a závislá od skúseností a osobnosti policajného vyjednávača.

Česká legenda medzi vyjednávačmi Miroslav Vymyslický.

Aký najkomplikovanejší prípad vyjednávania ste vy alebo vaši kolegovia museli riešiť?

Všetky prípady vyjednávania, v ktorých ide o ľudský život, sú komplikované. Vyjednávači v Česku ich riešia každý rok okolo 120, čo sú asi dva prípady za týždeň. Niektoré trvajú dni, dokonca aj týždne a sú veľmi zložité. Niektoré sú krátke a mohli by sa zdať byť jednoduché. Za všetkými sa ale skrýva obrovské nasadenie a profesionalita. Nerád sa vyjadrujem k nejakému prípadu, kde sa očakáva šťavnatá historka. To je práve ten rozdiel medzi akčným filmom a vyjednávaním.

Je pre vás dôležitý každý prípad?

Áno, presne tak. A to nielen ten úspešný. Musíme podrobne rozobrať aj tie nepodarené a predovšetkým sa z nich poučiť. Vyjednávačom na kurzoch hovorievam, že nie je čas na lichôtky a pochvaly, keď sa niečo podarí. Kurz je nutné využiť na zdôraznenie chýb, ktoré môžeme odstrániť a byť tak pri našej práci ešte pripravenejší.

V roku 2009 ste zažili ako vyjednávač prepadnutie Komerčnej banky v Prahe lupičom, ktorý držal aj rukojemníkov. O akého páchateľa išlo a ako vyzeralo celé vyjednávanie?

To bol jeden z našich mediálne najznámejších prípadov. Páchateľ si dohodol v banke stretnutie s dvomi úradníčkami a tie potom zadržiaval ako rukojemníčky. Celé vyjednávanie trvalo niekoľko hodín a jeho výsledkom bolo, že páchateľ vyšiel z banky a bol zadržaný jednotkou rýchleho nasadenia. V tomto prípade veľmi dobre fungoval vopred naplánovaný štandardný postup polície pre tieto prípady. Všetky zložky polície fungovali bezchybne, čo prispelo k zadržaniu páchateľa a prepusteniu rukojemníkov.

Nezaskočil vás tento prípad, keďže nie je priveľmi obvyklý?

Práveže nie. Na kurzoch vyjednávania často využívame podobné modelové situácie. Preto sme sa ako vyjednávači necítili byť zaskočení, len sme konali tak, ako pri riešení modelových situácií a boli sme si istí, že náš postup povedie s veľkou pravdepodobnosťou k úspechu.

Titulné foto: profimedia

Mohlo by vás zaujímať: 

Michal Gabriž lezie najčistejším štýlom

Facebook Comments