Cena EBSA je jedným z najvyšších možných vyznamenaní, aké môže mladý výskumný pracovník v oblasti biofyziky v Európe získať.

Jediný laureát

EBSA je zväzom všetkých európskych biofyzikálnych spoločností. Každé dva roky nominujú všetky členské krajiny jedného zástupcu vedca a výskumníka, z ktorých zvolia členovia nezávislej komisie jediného víťaza. Podmienkou je, aby mladý laureát ceny pôsobil vo svojom odbore s titulom Doktor, maximálne dvanásť rokov.Profesor Filip Kukura momentálne pracuje ako biofyzik na prestížnej univerzite v Oxforde.

foto: Peter Chvostek

 

Uznávaný vedec

Ešte minulý rok tu absolvoval profesúru a zaoberal sa predovšetkým štúdiom spektroskopie a mikroskopie. So svojím tímom vytváral ekvivalent vysokorýchlostnej kamery, aby im prezradila tajomstvá vzniku bielkovín. Filip si okrem štúdia na Oxforde spravil doktorát na nemenej známej univerzite  Berkeley v Kalifornii.

Facebook Comments