Japonskí neurológovia – vďaka magnetickej rezonancii – vidia ľudskému šťastiu takmer rovno do hrnca. Toto zvláštne miestečko má každý z nás a volá sa precuneus. Pocity radosti a šťastia ho zväčšia a zásadným spôsobom ovplyvňuje vnímanie nás samých. Experti z Kjótskej univerzity skúmali nervové štruktúry mozgu s ohľadom na pocity šťastia. Známou vecou je, že pocit “byť šťastný” súvisí s pozitívnymi emóciami a celkovou spokojnosťou so životom. Novou informáciou je však poznatok spájania týchto dvoch emócií v časti mozgu nazvanej precuneus. Práve v tomto okamihu si človek zväčša povie, že sa cíti šťastný.

 

Precuneus treba hľadať v hornej časti mozgu, odborne označovanej ako temenný lalok. Je zodpovedný za tzv. epizodickú pamäť, ktorá zaznamenáva udalosti spojené s určitým časom, dobou a priestorom. Zároveň pomáha aj pri istých aspektoch vedomia. Testované osoby, skúmané na Kjótskej univerzite magnetickou rezonanciou, následne odpovedali na rad otázok spojených so svojimi pocitmi a spokojnosťou so životom. Vedci zistili priamu súvislosť medzi veľkosťou preceneusu a pocitom šťastia. Ďalšie analýzy tiež ukázali, že v tejto oblasti sa nekoncentrujú len pozitívne emócie, ale aj tie negatívne, prípadne ich celková intenzita. Reakcie na podnety spojené so “šťastím” sú však vysoko individuálne a nemožno ich nijako zovšeobecňovať. Podľa informácií independent.co.uk, vedúci výskumu, prof. Wataru Sato neskrýval nadšenie z objavenia týchto nových súvislostí, ktoré snáď časom povedú k odpovedi na odvekú otázku, čo je to ľudské šťastie a kde sídli.

Facebook Comments