Tradične dláždené úzke uličky, terasy a kupoly sa stali ihriskom pre športovcov freerunningu. Zasúťažilo si spolu osem najlepších športovcov z Red Bull Art of Motion 2012 a ďalších šesť sa zapojilo do súťaže prostredníctvom online kvalifikácie. 

Freerunning je definový ako umenie, v ktorom sa človek môže vyjadriť v prostredí bez obmedzenia. Pôvodne mal freerunning identický význam s parkourom, no neskôr sa od seba oddelili. 

Túto disciplínu založil Sebastian Foucan, podľa ktorého slúži na sebarozvíjanie a nasledovanie vlastnej cesty. Parkour sa viac zameriava na efektívne prekonávanie prekážok, no freerunning skôr na estetično pohybu.

Podľa freerunnerov potrebujete sebavedomie a posúvať svoje možnosti až za hranice. Ide o náročný šport, ktorému predchádza dlhoročný tréning. Treba hlavne prekonať strach a zvyknúť si aj na bolestivé pády. 

Podľa portálu redbull.com bola trať dlhá 200 metrov a výškový rozdiel bol až 50 metrov. Športovci to museli zabehnúť do dvoch minút. Najlepším freerunnerom sa stal Američan CoryDeMeyers, na druhom mieste sa umiestnil RusAlexander Baiturin a trojicu uzavrel opäť Američan Jesse Le Flair.

Súťaže sa zúčastnili aj ženy, ktoré súperili spolu s mužmi. Najlepšou babou v tomto športe sa stala Aleksandra Schevsenko z Ruska. 


Beh Američana Jesseho Le Flair.

Facebook Comments