Smrť a hrôza prišli nečakane, v noci. Najbrutálnejšie zasiahli západné pobrežie Čile, pričom otrasy boli cítiť i v susednej Argentíne, kde v hlavnom meste pre istotu dali evakuovať niekoľko budov. Ben Brooks z Havajskej univerzity vyhlásil, že zemetrasenie v oblasti Maule bolo jedno z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšie zo skúmaných veľkých zemetrasení, lebo poskytlo veľa cenných údajov aj príležitosť zberu nových údajov. Extrémne silné zemetrasenie však nemusí automaticky znamenať väčšie škody. Oveľa zaujímavejšia a horšia ako veľkosť škôd po zemetrasení je skutočnosť, že spôsobilo posuv Zeme, skrátilo dĺžku dňa a vychýlilo zemskú os.

Keď sa nám čas kráti:

Keďže silná intenzita otrasov môže ovplyvniť aj masy hornín a spôsobiť vychýlenie zemskej osi, spoločnosť NASA vypracovala počítačový model priebehu čilskej katastrofy, ktorý presne znázornil a vypočítal, o koľko sa zemská os vychýlila. NASA doň zapojila aj pohyby hornín a posunutie zemských más vyššie k zemskému povrchu. Model ukázal, že zemská os sa vychýlila približne o osem centimetrov, zrýchlila sa zemská rotácia a skrátila sa dĺžka dňa. Podľa modelu by sa ostrov Santa Maria mal taktiež zdvihnúť o dva metre a deň skrátiť o 1,26 mik-rosekundy. Nejde pritom o viditeľné zmenšenie dĺžky dňa, zato však trvalé. Jediný fakt ostáva, že zmeny v dĺžke dňa sú zanedbateľné a prestavovať čas na hodinkách si zatiaľ nemusíme.
Dôsledkom zemských más je aj posun miest. To potvrdila aj americká stanica CNN, ktorá zverejnila informácie o zmenených polohách na čilskom území. Mesto Concepción, ktoré bolo najbližšie od epicentra zemetrasenia, sa posunulo približne o tri metre na západ a vzdialenejšie hlavné mesto Santiago de Chile o 28 centimetrov na juhozápad. Okrem toho zemetrasenie zmenilo aj polohu ďalších miest v Južnej Amerike.

Viac sa dočítate vaprílovom čísle mesačníka Brejk.

Facebook Comments