Zlato a ťažké kovy sú jedny z najvyhľadávanejších surovín na svete. Ich cena je vysoká a dopyt po nich veľký. Dosiaľ sme však nemali ani tušenia o tom, že vesmír okolo nás nimi môže byť preplnený, keďže tam panujú iné klimatické podmienky ako na Zemi. Vedci sa domnievajú, že to zapríčinili prudké zrážky medzi hustými pozostatkami bývalých hviezd. Tvrdia, že vďaka týmto zrážkam môžeme vo vesmíre nájsť zlato, olovo a iné ťažké kovy v obrovských množstvách. Je to prekvapujúce, lebo po veľkom tresku, ako označujeme vznik vesmíru, sa v ňom mali nachádzať iba tri základné prvky: vodík, hélium a lítium. Je teda možné, že z týchto prvkov vznikli ostatné, z ktorých sa neskôr sformovali všetky časti, látky a prvky, ktoré dnes vesmír obsahuje. Vieme, že obyčajné hviezdy po jeho vzniku začali v sebe kombinovať tieto základné prvky, a tak vznikla masa železa. Všetky ostatné ťažšie kovy sa mali vytvoriť pri pohlcovaní neutrónov menšími atómami, pričom niektoré z nich sa rozložili na protóny. Pomalá verzia tohto procesu môže zahŕňať masívne hviezdy, ale to iba v prípade polovice spomínaných zostávajúcich ťažkých kovov. „Rapídne zaberanie neutrónu je potrebné na vysvetlenie tej druhej polovice zahŕňajúcej zlato a olovo,“ tvrdí Hans Thomas Janka z inštitútu Maxa Planca pre astrofyziku v Garchingu v Nemecku.  

Neutrónová polievka:

Spomínané zvyšky z explodovaných hviezd obsahujú extrémne hustú zmes častíc, ktorá vytvára ideálne podmienky na rýchle stláčanie neutrónov do ich jadier, čím formuje ťažké kovy. Keď sa neutrónové hviezdy zrazia vo fúzii, tieto ťažké kovy vymrštia do priestoru. V ukončených simuláciách tímu profesora Janku neutrónové hviezdy vo fúzii produkovali požadované ťažké kovy v proporciách tak, aby mohli pokojne existovať v našej galaxii. Absolútne množstvo prvkov vytvorených na zlúčenie bolo takisto v súlade s existujúcimi dátami a modelmi. Tím profesora Janku sa po tomto úspechu chystá simulovať zlúčenia medzi neutrónovými hviezdami a čiernymi dierami, čo môže vytvoriť tie správne podmienky na rapídne zachytávanie neutrónov, a teda vznik týchto ťažkých a vzácnych kovov. Je však možné, že práve vďaka gravitačnému ťahu čiernych dier žiadne zlato ani iné kovy do vesmíru neuniknú. Napriek tomu sa v niektorých prípadoch môže stať, že pri týchto zlúčeniach sa neutrónové hviezdy natiahnu a spôsobia, že časť hmoty blízko vzdialeného konca sa vymrští a dostane do voľného vesmíru. Záhadou ostáva, ako môžu byť súčasné stopové množstvá ťažších atómov prítomné v dávnych hviezdach, ktoré existovali na úsvite našej galaxie.

 

Viac sa dočítate v novembrovom čísle mesačníka Brejk.

Facebook Comments