Doc. Emila Pupenca, MRd, vždy až nadvihlo, keď počul slovné spojenie: „Tvoria pár.“ Napríklad, že nejaká celebrita tvorí pár s niekým, namiesto toho, aby sa povedalo, že tí dvaja spolu žijú na kôpke, prípadne kefujú či šústajú… Podľa Emila P. páry majú tvoriť párky. Napríklad spišské párky by mali tvoriť páry, prípadne deb-recínske alebo viedenské, napokon preto sa volajú – párky. Uvažoval tak práve počas večere, keď bola v telke Smotánka a na tanieri – ako naschvál – párky. Jednu nožičku práve dojedol.
– No toto, oni už spolu netvoria pár!
– preriekla pani Pupencová, hľadiac napol na obrazovku a Emilovi do taniera..
– Viem, jeden spišský som už zjedol,– odvetil s plnými ústami.
– Nie, Diana Mórová a Ďuro Mokrý už netvoria pár.
– Ale ani moje párky…
 Žena ho však nevnímala:
– Ale ja by som nikdy nepovedala, že oni už nebudú tvoriť pár. No toto!
– Prečo by mali tvoriť pár, keď mi chutia? – tvrdil si zasa svoje Emil.
Napokon, netušil, kto je Diana Mórová ani Ďuro Mokrý, lebo ho pohlcovalo štúdium lingvistiky, ako aj aerodynamiky vložiek s krídelkami a poradenská rubrika v Brejku.
– A aký pekný pár tvorili! – potiahla nosom pani Pupencová.
– Čo myslíš, s kým teraz oficiálne vytvorí pár Diana? S tým Maštalírom? 
– Dal by som si ešte pár párkov,– zopakoval Emil želanie, keď zjedol aj druhú nožičku.
Pani Pupencová opäť nereagovala, lebo hltala obrazovku.
– Vravím, že by to chcelo ešte jeden pár,– zabubnoval Emil prstami po stole…
– Vydržíš chvíľu? Avizovali, že ani Simona Krainová a ten hokejista už netvoria pár. A Daru Rolins videli s nejakým zajačikom. Myslíš, Emilko, že by mohli vytvoriť pár?
– Ešte jeden pár párkov chcem, vravím…
– Bude, bude, vydrž, srdiečko.
Emil videl, že to má márne. Odišiel do kuchyne, otvoril chladničku, ale bola tam už iba jedna nožička. Ako lingvistu ho napadlo, že spisovne by malo ísť o jednu nožičku párku, veď ide o singulár a nie plurál.
– Počuj, je spisovné jedna nožička párku? – zavolal na manželku, – nemalo by sa vravieť o jednej nožičke párkov?
– Čože? – zareagovala, – správne by malo byť: Párok už netvorí pár.
– Aha…
– Ja uschnem, poď sem! – zvolala od Smotánky, – ani Marianna Ďurianová už netvorí pár!
Naozaj prekvapivé, musel uznať, veď o Marianne sa píše, že má párky veľmi rada…

Facebook Comments